Torsdag 24 april 2014

2/2014

Tema: Tvångsäktenskapet mellan kapitalism och demokrati är över.

Ur innehållet

I detta nummer diskuteras kapitalismens begränsande av vår demokrati.

Reportage: Bonniers – böckerna, medierna, kulturpolitiken.

Utblick: Ny biografi vederlägger bilden av Hitler som en person som gick helt upp i politiken och saknade privatliv.

RECENSIONER I 2/2014

FÖLJANDE

nummer

DEt ÄR DUMT ATT VETA FÖR LITE

I Respons behandlas all viktig facklitteratur på svenska inom humaniora och samhällsvetenskap av recensenter med specialkunskaper i ämnet. I en tid då den fördjupande diskussionen av facklitteraturen tappar mark i offentligheten vill Respons visa hur viktig recensionen är för kunskapsspridningen, kulturen och den allmänna opinionen. Chefredaktör för Respons är Kay Glans.

”Respons behövs” Kaj Schueler, SvD
”… den utmärkta tidskrifgten Respons” Björn Wiman, DN Kultur
”Recensionerna överträffar vida de som vanligtvis går att läsa i dagstidningarna.” Aftonbladet