Föregående

nummer

Fredag 20 oktober 2017

AKTUELLT

(Här publiceras löpande aktualitetsmaterial som inte ingår i den tryckta tidskriften.)
aktuellt
2014-02-27
Lärdomar av Thomas Quick-fallet

Det var nästan fullsatt i Aula Medica på Karolinska institutet när Stockholm Psychiatry Lecture: Can psychoteraphy be used to invent a serial killer? gick av stapeln den 29 januari. Många kom nog för att lyssna på Dan Josefsson, men den amerikanske psykologiprofessorn Richard McNally visade sig vara en briljant föreläsare och stal nästan showen. Om McNally ledsnar på forskningen kan han nog försörja sig som stand up-komiker, men han sade också viktiga saker.

Josefsson gjorde en pedagogisk, kronologisk genomgång av Thomas Quick-fallet, som dock inte tillförde så mycket för den som hade läst Mannen som slutade ljuga (se Respons 5/2013). Under den efterföljande diskussionen kom dock intressanta frågor upp. Förekommer de terapeutiska metoder som Quick/Bergwall behandlades med i dag, undrade någon i publiken? Josefsson har ju träffat lärjungar till Margit Norell, som var grå eminens på Säter vid denna tidpunkt, och de fortsätter att arbeta på samma sätt. Josefsson menade att Psykolog­förbundet borde kartlägga hur den terapeutiska verksamheten ser ut i dag bland dess medlemmar, för det har man ingen aning om. Man kan inte avfärda problemet med att det är icke-legitimerade terapeuter som använder dessa metoder. Psykoanalytikern Björn Salomonsson, som satt i publiken, berömde Josefssons bok, men sade att den hade liten relevans för hur psykoterapi bedrivs i dag. Norell var en outsider. Josefsson replikerade att hon var handledare åt många terapeuter och att det fanns många andra med samma inriktning som inte hade med henne att göra. Den som påstår att detta inte är ett problem har något att bevisa.

En annan fråga från publiken var om Bergwall själv trodde på sina berättelser. Josefsson menade att det var svårt att avgöra, eftersom Bergwall var så nerdrogad under denna tid och kanske själv hade svårt att skilja på fantasi och verklighet. Han har dock tidigare under sin presentation understrukit att Bergwall själv förklarat att han sade vad han trodde terapeuten ville höra och nog undervärderar Josefsson här Bergwalls manipulativa förmåga.

McNally har forskat om människor som anser sig ha minnen av tidigare liv och sådana som har starka upplevelser av att ha blivit bortförda av utomjordingar och de är relevanta i sammanhanget eftersom de visar hur starka och utarbetade falska minnen kan vara.

Hans viktigaste bidrag till diskussionen i Aula Medica var att han införde en tredje förklaringsmöjlighet till att människor plötsligt erinrar sig övergrepp. Den är inte en kompromiss av de antagonistiska förklaringarna att upplevelsen länge varit bortträngd och att den är inplanterad av terapeuter som bestämt sig för att den måste finnas. Traumatiska upplevelser är nästan omöjliga att glömma om man uppfattade dem som traumatiska när de ägde rum. Men om man som barn blir utsatt för någon form av sexuellt övergrepp som inte är våldsamt kanske man inte förstår vad det är som händer. Upplevelsen är inte traumatiserande i trängre bemärkelse när den äger rum, menade NcNally, men när man minns den som vuxen blir den så att säga retrospektivt traumatiserande.

Detta är säkert en mycket värdefull distinktion, men frågan om falska minnen är inte ur världen med det. Kan man inte suggerera människor till att tro att de haft sådana icke-traumatiska upplevelser så att de blir retrospektivt traumatiserade? Det framgick inte av NcNallys presentation hur det förhåller sig med det.

Kay Glans är chefredaktör för Respons.


flera aktuella notiser

FÖLJANDE

nummer

DET ÄR DUMT ATT VETA FÖR LITE

I Respons behandlas all viktig facklitteratur på svenska inom humaniora och samhällsvetenskap av recensenter med specialkunskaper i ämnet. I en tid då den fördjupande diskussionen av facklitteraturen tappar mark i offentligheten vill Respons visa hur viktig recensionen är för kunskapsspridningen, kulturen och den allmänna opinionen. Chefredaktör för Respons är Kay Glans.

”Respons behövs” Kaj Schueler, SvD
”… den utmärkta tidskriften Respons” Björn Wiman, DN Kultur
”Recensionerna överträffar vida de som vanligtvis går att läsa i dagstidningarna.” Aftonbladet