Föregående

nummer

Fredag 20 oktober 2017

AKTUELLT

(Här publiceras löpande aktualitetsmaterial som inte ingår i den tryckta tidskriften.)
aktuellt
2016-04-19
Litteratur X - Vad är fascism?

Vad är fascism egentligen? Vad är kärnan i den? Hur har den sett ut i historien och hur ser den ut i dag?

Du kan nu se en inspelning av samtalet om fascism med journalisten Henrik Arnstad, författaren Torbjörn Elensky och journalisten Anna-Lena Lodenius som arrangerades i samarbete mellan Stockholms stadsbibliotek och tidskriften Respons i höstas.

 

 


flera aktuella notiser

FÖLJANDE

nummer

DET ÄR DUMT ATT VETA FÖR LITE

I Respons behandlas all viktig facklitteratur på svenska inom humaniora och samhällsvetenskap av recensenter med specialkunskaper i ämnet. I en tid då den fördjupande diskussionen av facklitteraturen tappar mark i offentligheten vill Respons visa hur viktig recensionen är för kunskapsspridningen, kulturen och den allmänna opinionen. Chefredaktör för Respons är Kay Glans.

”Respons behövs” Kaj Schueler, SvD
”… den utmärkta tidskriften Respons” Björn Wiman, DN Kultur
”Recensionerna överträffar vida de som vanligtvis går att läsa i dagstidningarna.” Aftonbladet