Föregående

nummer

Torsdag 19 oktober 2017

AKTUELLT

(Här publiceras löpande aktualitetsmaterial som inte ingår i den tryckta tidskriften.)
aktuellt
2015-12-07
Respons på Stockholms stadsbibliotek

För vem skapas den stad vi ser växa fram framför våra ögon? Respons har bjudit in Katarina Despotovic, Håkan Forsell och Gabriella Håkansson till ett samtal om vad som händer med platsen där vi verkar och bor.

Katarina Despotovic är fotograf och, tillsammans med Catharina Thörn, författare till boken "Den urbana fronten - en dokumentation av makten över staden".

Håkan Forsell är docent i historia vid Stockholms universitet och en av medlemmarna av podden Staden. Han har studerat migrationen till städer och deras segregationsmönster. 2013 publicerades boken Bebodda platser, där Håkan Forsell samlat sina texter om stadens framväxt.

Gabriella Håkansson är författare och kulturskribent. Hennes senaste roman i trilogin om William Aldermann, "Kättarnas tempel", kom ut tidigare i år.

Samtalet med bibliotekarien Patrik Schylström som moderator arrangeras i samarbete mellan Stockholms stadsbibliotek och tidskriften Respons för att vi har ett gemensam vilja att lyfta dagsaktuella frågor inför en publik i rotundan.

Mer om evenemanget hittar du på Facebook: https://www.facebook.com/events/138732839823352/

Hoppas vi ses där!


flera aktuella notiser

FÖLJANDE

nummer

DET ÄR DUMT ATT VETA FÖR LITE

I Respons behandlas all viktig facklitteratur på svenska inom humaniora och samhällsvetenskap av recensenter med specialkunskaper i ämnet. I en tid då den fördjupande diskussionen av facklitteraturen tappar mark i offentligheten vill Respons visa hur viktig recensionen är för kunskapsspridningen, kulturen och den allmänna opinionen. Chefredaktör för Respons är Kay Glans.

”Respons behövs” Kaj Schueler, SvD
”… den utmärkta tidskriften Respons” Björn Wiman, DN Kultur
”Recensionerna överträffar vida de som vanligtvis går att läsa i dagstidningarna.” Aftonbladet