Föregående

nummer

Onsdag 18 oktober 2017

AKTUELLT

(Här publiceras löpande aktualitetsmaterial som inte ingår i den tryckta tidskriften.)
aktuellt
2016-08-25
Respons på Twitter

Respons har nu ett konto på Twitter! Följ oss för att hänga med i den kvalificerade diskussionen om facklitteratur inom humaniora och samhällsvetenskap. Genom att följa Respons på Twitter får du också reda på när nya nummer av tidskriften kommer ut och får ta del av recensioner av böckerna du ville men aldrig hann läsa.

Följ Respons på Twitter genom att klicka här.

 


flera aktuella notiser

FÖLJANDE

nummer

DET ÄR DUMT ATT VETA FÖR LITE

I Respons behandlas all viktig facklitteratur på svenska inom humaniora och samhällsvetenskap av recensenter med specialkunskaper i ämnet. I en tid då den fördjupande diskussionen av facklitteraturen tappar mark i offentligheten vill Respons visa hur viktig recensionen är för kunskapsspridningen, kulturen och den allmänna opinionen. Chefredaktör för Respons är Kay Glans.

”Respons behövs” Kaj Schueler, SvD
”… den utmärkta tidskriften Respons” Björn Wiman, DN Kultur
”Recensionerna överträffar vida de som vanligtvis går att läsa i dagstidningarna.” Aftonbladet