Föregående

nummer

Lördag 21 oktober 2017
ANNONSERA

Boka annonsplats i tidskriften Respons

Tidskriften Respons recenserar all viktig facklitteratur som utges på svenska. Varje nummer innehåller även essäer och fördjupande intervjuer. Från 2012 utkommer Respons med sex 72-sidiga nummer om året.

  • Respons har de sakkunnigaste skribenterna.
  • Respons recenserar böckerna när de kommer ut så att läsarna kan följa med i debatten.
  • Respons sätter övertygelser på spel och uppmuntrar till debatt om böcker.

Som annonsör når du genom Respons:

  • Alla som är intresserade av facklitteratur.
  • Akademiker som vill hålla sig à jour och även få inblick i vad andra ämnen sysslar med.
  • Lärare på olika nivåer som vill följa med i diskussionen inom sina ämnen.
  • Biblioteksfolk som söker överblick och djupare belysning av fackboksutgivningen.

Respons är tidskriften för alla som vill förstå vad som händer i samhället och som söker historiska perspektiv.
I facklitteraturen och diskussionen om den förs de intressantaste debatterna.

Den som annonserar i Respons når de verkligt intresserade.

Mått och priser

StorlekMåttPris
Helsida210 x 275mm17 500
Halvsida184 x 125,25 mm9 500
Kvartssida90 x 125,25 mm5 000
Åttondelssida90 x 60,625 mm3 300

 

Respons inför också annonser på hemsida, http://tidskriftenrespons.se. Välkommen med din annonsbeställning!

Kontakt:

Maja Söderhäll, annons@kompetensmedia.com

Annonsoriginal sänds som tryckoptimerad pdf.

 

FÖLJANDE

nummer

DET ÄR DUMT ATT VETA FÖR LITE

I Respons behandlas all viktig facklitteratur på svenska inom humaniora och samhällsvetenskap av recensenter med specialkunskaper i ämnet. I en tid då den fördjupande diskussionen av facklitteraturen tappar mark i offentligheten vill Respons visa hur viktig recensionen är för kunskapsspridningen, kulturen och den allmänna opinionen. Chefredaktör för Respons är Kay Glans.

”Respons behövs” Kaj Schueler, SvD
”… den utmärkta tidskriften Respons” Björn Wiman, DN Kultur
”Recensionerna överträffar vida de som vanligtvis går att läsa i dagstidningarna.” Aftonbladet