Föregående

nummer

Tisdag 26 september 2017

5/2014

Tema: Generation Distraktion. Den unga generationen kan stå inför ett hårt möte med verkligheten. Dess genväg kan bli en senväg.

Utblick

Islamismen är en modern konstruktion i opposition till Väst
Underrubrik av något slag
Adam Lashinsky & Ahmed Rashid & Åke Lundqvist
Behandlade titlar: Pankaj Mishra, From the Ruins of Empire – The Intellectuals Who Remade Asia (2012). Roger Owen, The Rise and Fall of Arab Presidents for Life (2012). Shereen El Feki, Sex and the Citadel – Intimate Life in a Changing Arab World (2013). Shibley Telhami, The World Through Arab Eyes – Arab Public Opinion and the Reshaping of the Middle East (2013)

Photo Calle Ljungström/TT

Vid millennieskiftet tycktes arabvärlden ha kört fast och bland uttolkare i Väst bredde en syn ut sig på arabvärlden som oföränderlig sedan 800-talet och väsensskild från Väst. Men till exempel är den sexuella puritanismen en modern skapelse. Företeelser som homosexualitet, abort och transvestism har långa traditioner i Mellanöstern. Mycket av det som uppfattas som traditionellt är ett modernt försök att definiera sig i motsats till Väst. Icke desto mindre har dessa uppfattningar ett fast grepp om människorna i till exempel Egypten. Svårigheten att införa en liberal demokrati bottnar ytterst i att majoriteten inte vill ha en sådan. Opinionsundersökningarna bland de egyptiska väljarna visar att de helst vill att landet ska vara ett mellanting mellan Turkiet och Saudiarabien.

 

Den 25 januari 2011 stod hundratusentals egyptier på Tahrirtorget i centrala Kairo och krävde regimens fall. Bakom manifestationen stod en koalition av sekulära politiska organisationer, fackföreningar och islamister. De var alla unga, utbildade och med ett gott teknologiskt handlag. Och under en tid lyckades de lura såväl sig själva som omvärlden att de representerade det egyptiska folket. Men det är ingen slump att de stora striderna efter Mubaraks avgång har utkämpats på ett
bipolärt politiskt fält: militären i den ena ringhörnan och det Muslimska brödraskapet i den andra, den enda oppositionsrörelsen som förmår utmana den ”djupa statsmakten” i Egypten.

Hur Egyptens framtid kommer att se ut avgörs framför allt av vad egyptierna själva vill ha och av allt att döma vill de ha islam. Den unga, liberala och urbana medelklass som blev det egyptiska upprorets ansikte fick många betraktare att tro att de representerade folkviljan. Ingen mindes längre att Egyptens befolkning är världens mest religiösa eller att en överväldigande majoritet vill att den islamiska lagen, sharia, ska ligga till grund för lagstiftningen. Hur skulle då ett framtida politiskt system kunna se ut i Egypten? Vilken roll skulle det politiska islam, islamismen, kunna spela? För att besvara de frågorna krävs att man placerar islamismen i dess historiska sammanhang och kastar av sig något av det nyorientalistiska bagage som många förståsigpåare bär på.

 

Olof Palme hade efterträtt Tage Erlander. Han ställdes inför en förnyad opposition, som under centerpartiets ledning för första gången uppställde ett borgerligt alternativ som hotade det socialdemokratiska maktinnehavet och som segrade i valet 1976. Samtidigt blev kommunisterna ”rumsrena”, senare tillkom de ”gröna”, två partier som både konkurrerade med SAP, men som också utgjorde potentiella koalitionspartners.

– Publ. i Respons 5/2014

FÖLJANDE

nummer

DET ÄR DUMT ATT VETA FÖR LITE

I Respons behandlas all viktig facklitteratur på svenska inom humaniora och samhällsvetenskap av recensenter med specialkunskaper i ämnet. I en tid då den fördjupande diskussionen av facklitteraturen tappar mark i offentligheten vill Respons visa hur viktig recensionen är för kunskapsspridningen, kulturen och den allmänna opinionen. Chefredaktör för Respons är Kay Glans.

”Respons behövs” Kaj Schueler, SvD
”… den utmärkta tidskriften Respons” Björn Wiman, DN Kultur
”Recensionerna överträffar vida de som vanligtvis går att läsa i dagstidningarna.” Aftonbladet