Analys/Reportage

Analys/Reportage
Gränser blir både hårdare och mer vidsträckta
När idén om en ”gränslös” värld etablerades som en möjlighet efter...
Analys/Reportage
Konst, pengar och poser i Shanghai
Shanghais konstscen vibrerar av vitalitet. Det byggs nya museer i en...
Analys/Reportage
Institutionernas kris i ett egalitärt och individualistiskt tidevarv
Krisen inom Svenska Akademien är ett uttryck för något som i...
Analys/Reportage
Franska reaktioner på Houellebecq
Årets största franska litterära händelse är utan tvekan Michel Houellebecqs senaste...
Analys/Reportage
När Kina vaknar darrar Ryssland – Resebrev från rysk-kinesiska gränsen
Relationen mellan Kina och Ryssland har förändrats dramatiskt. Kinas ekonomi är...
Analys/Reportage
Det perifera Frankrike rycker nu in mot centrum
Protesterna från de så kallade gula västarna har skakat om Frankrike....
Analys/Reportage
Musiken, dikten och diktatorn
Julian Barnes roman om Sjostakovitj aktualiserar frågan om gränsen mellan fakta...
Analys/Reportage
Multinationell nationalism i Estland
I Estland har integrationen av den rysktalande minoriteten varit framgångsrik. Detta...
Analys/Reportage
Tunga böcker, lätta vågor – Facklitteraturen och ljudboken
Sett till antalet titlar har utgivningen av facklitteratur hittills inte påverkats...
Analys/Reportage
Den politiska konfliktlinjen i ryska Norden går inte mellan stad och land
Den ryska Barentsregionen har utvecklats snabbt de senaste åren och spänningarna...