Analys/Reportage

Analys/Reportage
Regeringen visar att den tar kulturen på allvar
Den av regeringen beställda litteraturutredningen Läsandets kultur föreligger nu. Respons har...
Analys/Reportage
Digital koll i klassrummet
Natur & Kultur ger ut ett ”heltäckande” elektroniskt läromedel för alla...
Analys/Reportage
Antikapitalismen har flagnat
Kjell-Olof Feldt recenserar förslaget till nytt partiprogram för Socialdemokraterna Att ett...
Analys/Reportage
Dags för universitetsförlag!
Genom sin bokutgivning har universiteten möjlighet att arbeta aktivt med vad...
Analys/Reportage
Digital rationalisering av universiteten
Snart måste högskolan i Halmstad konkurrera med Harvard Det finns knappt...
Analys/Reportage
Nytt universitetsförlag i Stockholm – Ett samtal om öppenhet och kvalitetsgaranti
I förra numret av Respons (6/2012) uppmanades universiteten att ta fastare...
Analys/Reportage
Konfliktundvikande visioner
Respons har låtit Olof Petersson läsa slutbetänkandet från regeringens Framtidskommission Ambitionen...
Analys/Reportage
Premiär för Lunds Universitets Skrifter
Humanistisk-teologiska fakulteterna tar täten för att samordna presentation och lansering av...
Analys/Reportage
Orka läsa långt
Intresse finns för långa reportage men ännu ingen ny affärsmodell ”Ofta...
Analys/Reportage
Banbrytande om andra världskriget
Den nya utställningen på Deutsch-Russisches Museum i Berlin lyckas bidra till...