Analys/Reportage

Analys/Reportage
Haute couture för robotar
Vitvaror, det är vad som finns att se på ”Robots –...
Analys/Reportage
Parken som blivit en metafor för det demokratiska partiets utveckling
”The High Line” i stadsdelen Chelsea i New York är en...
Analys/Reportage
Gränser blir både hårdare och mer vidsträckta
När idén om en ”gränslös” värld etablerades som en möjlighet efter...
Analys/Reportage
Konst, pengar och poser i Shanghai
Shanghais konstscen vibrerar av vitalitet. Det byggs nya museer i en...
Analys/Reportage
Institutionernas kris i ett egalitärt och individualistiskt tidevarv
Krisen inom Svenska Akademien är ett uttryck för något som i...
Analys/Reportage
Franska reaktioner på Houellebecq
Årets största franska litterära händelse är utan tvekan Michel Houellebecqs senaste...
Analys/Reportage
När Kina vaknar darrar Ryssland – Resebrev från rysk-kinesiska gränsen
Relationen mellan Kina och Ryssland har förändrats dramatiskt. Kinas ekonomi är...
Analys/Reportage
Det perifera Frankrike rycker nu in mot centrum
Protesterna från de så kallade gula västarna har skakat om Frankrike....
Analys/Reportage
Musiken, dikten och diktatorn
Julian Barnes roman om Sjostakovitj aktualiserar frågan om gränsen mellan fakta...
Analys/Reportage
Multinationell nationalism i Estland
I Estland har integrationen av den rysktalande minoriteten varit framgångsrik. Detta...
Analys/Reportage
Tunga böcker, lätta vågor – Facklitteraturen och ljudboken
Sett till antalet titlar har utgivningen av facklitteratur hittills inte påverkats...
Analys/Reportage
Den politiska konfliktlinjen i ryska Norden går inte mellan stad och land
Den ryska Barentsregionen har utvecklats snabbt de senaste åren och spänningarna...
Analys/Reportage
Det gränslösa nätverkssamhället konfronteras med sina gränser
Geografen och sociologen Manuel Castells blev kring millennieskiftet en av de...
Analys/Reportage
Den sista utopins fall – krisen för mänskliga rättigheter
När hoppet om en alternativ samhällsordning grusades mot 70-talets slut fylldes...
Analys/Reportage
Nyliberalerna kidnappade liberalismen
Näringslivets tankesmedja, Timbro, bidrog aktivt till att Sverige hamnade i den...
Analys/Reportage
Vad övriga Europa kan lära av erfarenheten av islamism på Balkan
Den svenska diskussionen kring islamism och mångkultur präglas av anglosaxiska perspektiv....
Analys/Reportage
Staden där alla vägar bär till grusade förhoppningar
Entusiasmen inför befrielsekampen i Moçambique var stor i slutet på 60-talet...
Analys/Reportage
Regeringen visar att den tar kulturen på allvar
Den av regeringen beställda litteraturutredningen Läsandets kultur föreligger nu. Respons har...
Analys/Reportage
Digital koll i klassrummet
Natur & Kultur ger ut ett ”heltäckande” elektroniskt läromedel för alla...
Analys/Reportage
Antikapitalismen har flagnat
Kjell-Olof Feldt recenserar förslaget till nytt partiprogram för Socialdemokraterna Att ett...
Analys/Reportage
Dags för universitetsförlag!
Genom sin bokutgivning har universiteten möjlighet att arbeta aktivt med vad...
Analys/Reportage
Digital rationalisering av universiteten
Snart måste högskolan i Halmstad konkurrera med Harvard Det finns knappt...
Analys/Reportage
Nytt universitetsförlag i Stockholm – Ett samtal om öppenhet och kvalitetsgaranti
I förra numret av Respons (6/2012) uppmanades universiteten att ta fastare...
Analys/Reportage
Konfliktundvikande visioner
Respons har låtit Olof Petersson läsa slutbetänkandet från regeringens Framtidskommission Ambitionen...
Analys/Reportage
Premiär för Lunds Universitets Skrifter
Humanistisk-teologiska fakulteterna tar täten för att samordna presentation och lansering av...
Analys/Reportage
Orka läsa långt
Intresse finns för långa reportage men ännu ingen ny affärsmodell ”Ofta...
Analys/Reportage
Banbrytande om andra världskriget
Den nya utställningen på Deutsch-Russisches Museum i Berlin lyckas bidra till...
Analys/Reportage
Utvärderingar missar det värdefulla
Forskare på universiteten anpassar sig taktiskt till de olika mätsystemen Mycket...
Analys/Reportage
Med hjälp av såpans schabloner nyanseras bilden av livet i DDR
Den första säsongen av den tyska tv-serien ”Weissensee” har visats i...
Analys/Reportage
De mindre fackförlagen har blivit forskningens förädlingsindustri
Små förlag med mindre krav på avkastning står numera för huvuddelen...
Analys/Reportage
Svenska politiker har fått ett sämre beslutsunderlag
Kungliga bibliotekets digitalisering av Statens offentliga utredningar borde få pris som...
Analys/Reportage
Kris, kontinuitet, kulturellt kapital – Hur ska det gå för Atlantis?
Ett av Sveriges mest ansedda förlag går igenom en kris. Den...
Analys/Reportage
Inte bara DDR – i Västtyskland var dopingen utbredd sedan 50-talet
En ny studie om doping i Västtyskland har väckt stor uppmärksamhet...
Analys/Reportage
Israels maktelit känner inte längre behov av att rättfärdiga sitt skjutande
Det ser mörkt ut både på den palestinska och israeliska sidan...