Debatt

Debatt
När statsvetare tar sig an demokratifrågan
I år var Karlstad Universitet, på ett mycket generöst och förtjänstfullt...
Debatt
Psykologer måste vidga perspektivet
Psykologen har fått en närmast ohotad position som expert på det...
Debatt
Varför dröjer sig en förlegad tolkning kvar i diskussionen?
Hannah Arendts tolkning av Adolf Eichmann har 50 år på nacken...
Debatt
Tomas Appelqvist svarar Nike Snijders
Med rätta konstaterar Nike Snijders en rad omständigheter som nyanserar den...
Debatt
Kalla Luthers antisemitism vid dess rätta namn!
Luther ägnade sig inte enbart åt teologisk avgränsning mot judendomen, han...
Debatt
Mattias Martinson svarar Göran Larsson
När jag här svarar på Göran Larssons reaktion på min recension...
Debatt
Boken recenseras på andra premisser än den är skriven
Mattias Martinson kritiserar i Respons 3/2017 författarna i Vad är religion?...
Debatt
Fallet Lundberg och kraven för professur
Litteraturvetaren Johan Lundberg fick starkt stöd av de sakkunniga vid sin...
Debatt
Missvisande bild av företagsekonomin
Mats Benner riktade i Respons 1/2017 en bredsida mot ­företagsekonomin och...
Debatt
Den öppna vetenskapen och dess vänner
I Respons 1/2017 hävdade Johan Svedjedal att de riktlinjer för Open...