Debatt

Debatt
Lars Gyllenhaal replikerar på Lina Sturfelts recension av Svenskar i strid mot Hitler
Under drygt 20 års författande har jag aldrig känt behov av att...
Debatt
Demokrater och antifascister gör klokt i att lära av historien
Fenomenet att från extremhögerhåll kapa yttrandefrihetsfrågan är inget nytt. Redan den...
Debatt
Den så kallade mittenpositionen är i själva verket extrem
Centerpartiets liberalism bygger på en dogmatisk syn på marknaden och en...
Debatt
Institutionernas kris framställs som en dålig dag på jobbet
Trots att åtskilliga svenska institutioner befinner sig i kris eller blir...
Debatt
Inte religionens återkomst utan traditionens bevarande
Det sägs att religionerna är tillbaka, men om det var sant...
Debatt
På normstyrningens bakgård
Normer och värderingar har fått en allt viktigare roll i debatter...
Debatt
Sanimir Resic replikerar på Kjell Magnussons recension av Jugoslaviens undergång
Kjell Magnusson har valt att läsa min bok Jugoslaviens undergång –...
Debatt
Johan Frostegård replikerar på Arne Jarricks recension av Evolutionen och jag
En fantastisk utveckling pågår inom evolutionsforskning och genetik. Gamla trätoämnen har kunnat...
Debatt
Dags för kritisk granskning av tron på fakta
Faktakontroller slås upp som ett nytt inslag i medier. Risken finns...
Debatt
Underklassens disciplinering tvingar hela samhället följa efter
En vanlig vänsterståndpunkt i dag är att se normen som problemet,...
Debatt
Missvisande kritik mot Delmi
Håkan Boström kritiserade i Respons 6/2017 Delegationen för migrationsstudier (Delmi) för...
Debatt
Håkan Boström svarar
Håkan Boström svarar att Palme underskattar problemen med policynära forskning och...
Debatt
Ska Bryssel styra Europas forskning?
Lamyrapporten hävdar att det europeiska forskningssystemet ska stöpas om så att...
Debatt
Natalia Plevako & Olga Tjernysjeva om Elena Namlis recension av deras bok Kan man bli svensk?
Natalia Plevako: Sönderfallet av Sovjetunionen och omvandlingen till marknadsekonomi fick Ryssland...
Debatt
Kommentar till föregående nummers diskussion om aktuella Palme-biografier
I december 1983 beslutade riksdagen att införa löntagarfonder i Sverige. Beslutet...
Debatt
Michael Tapper kommenterar Tommy Gustafssons recension av hans bok Snuten i skymningslandet
Michael Tapper Det är naturligtvis smickrande att recenseras av en kollega...
Debatt
Hur ska vi vetenskapligt kunna undersöka något som inte finns?
Kommentar till föregående nummers essä av Lars Magnusson, De vetenskapliga kraven...
Debatt
Avsikten var att ge omvärldens bild av judarna
Replik till Fredrik Meitons recension i Respons nr 4/2012 De läsare...
Debatt
Humaniora har mer än en roll att spela
Är humaniora lönsamt? Ska det vara lönsamt? Fem doktorander funderar över...
Debatt
Politiskt korrekt beröringsskräck
Riksantikvarieämbetet har nyligen dragit sig ur ett internationellt samarbetsprojekt om vikingatiden....
Debatt
Debatt om Herbert Tingsten
Medierna politiserar forskningen Historikern Mikael Nilssons påståenden om Herbert Tingstens samröre...
Debatt
Vikingar som världsarv
Riksantikvarie Lars Amréus svarar på Lars Lönnroths debattinsändare från förra numret...
Debatt
Debatt om Per Engdahl
I Respons nr 2/2013 hävdade Mats Bergquist att Elisabeth Åsbrink i...
Debatt
Jantelagens små högskolor: Högskolans intellektuella nivå sjunker
På flera mindre högskolor har man valt att satsa på projekt...
Debatt
Humanister behöver det svenska språket och det svenska språket behöver dem
Åtskilliga förespråkar att svenska universitet och högskolor ska övergå till engelska....
Debatt
Fuska inte med källhänvisningar!
Har forskare alltid läst de verk som de tar upp i...
Debatt
Friheten är lätt att kasta bort – men svår att få tillbaka
Vi överskattar demokratins förankring i Sverige, menar statsvetaren Sten Widmalm. Den...
Debatt
Beskyllningen för att vara nyorientalist är oriktig
I Respons nr 5 lyftes en artikel av Rutger Palmstierna fram...
Debatt
Humanvetenskaperna behöver tidskrifter
Vetenskapsrådet har förklarat att man avser att avveckla bidraget till tidskrifter...
Debatt
Undermåligt om näringslivet
Sveriges historias beskrivning av näringslivet är ojämn. I det åttonde bandet,...
Debatt
Diskussionen om samlingsregeringens agerande saknar internationellt perspektiv
Debatten om samlingsregeringens agerande som Alf W. Johansson initierade i Respons...
Debatt
Identitetsbyggandet är problemet
Hur påverkas etnografi och socialantropologi om bara företrädarna för en grupp...
Debatt
Natomotstånd är inte nostalgi
Magnus Christiansson har i Respons 2/2015, recenserat antologin Bevara alliansfriheten –...
Debatt
Nordiskt sommaruniversitet
I slutet av juli höll Nordiskt Sommaruniversitet (NSU) sitt sextiofemte, men...
Debatt
Rydell övertolkar sambandet mellan konstplundring och folkmordets ekonomi
Ove Bring: Anders Rydell har i Respons 3/2015 recenserat min bok...