Debatt

Debatt
Demokrater och antifascister gör klokt i att lära av historien
Fenomenet att från extremhögerhåll kapa yttrandefrihetsfrågan är inget nytt. Redan den...
Debatt
Den så kallade mittenpositionen är i själva verket extrem
Centerpartiets liberalism bygger på en dogmatisk syn på marknaden och en...
Debatt
Institutionernas kris framställs som en dålig dag på jobbet
Trots att åtskilliga svenska institutioner befinner sig i kris eller blir...
Debatt
Inte religionens återkomst utan traditionens bevarande
Det sägs att religionerna är tillbaka, men om det var sant...
Debatt
På normstyrningens bakgård
Normer och värderingar har fått en allt viktigare roll i debatter...
Debatt
Sanimir Resic replikerar på Kjell Magnussons recension av Jugoslaviens undergång
Kjell Magnusson har valt att läsa min bok Jugoslaviens undergång –...
Debatt
Johan Frostegård replikerar på Arne Jarricks recension av Evolutionen och jag
En fantastisk utveckling pågår inom evolutionsforskning och genetik. Gamla trätoämnen har kunnat...
Debatt
Dags för kritisk granskning av tron på fakta
Faktakontroller slås upp som ett nytt inslag i medier. Risken finns...
Debatt
Underklassens disciplinering tvingar hela samhället följa efter
En vanlig vänsterståndpunkt i dag är att se normen som problemet,...
Debatt
Missvisande kritik mot Delmi
Håkan Boström kritiserade i Respons 6/2017 Delegationen för migrationsstudier (Delmi) för...