Essä

Essä
Ljudboken kan ge upphov till nya former av litteratur
Ljudboksformatet utgör en utmaning i både positiv och negativ bemärkelse, men...
Essä
En annorlunda kung Arthur än den som vi är vana att möta
I de översatta verken i volymen Walesiska sagor och dikter om...
Essä
Ekokritisk filmkonst i människans tidsålder
Klimatförändringen väcker frågor om vilka möjligheter vi egentligen har att gestalta...
Essä
Affekterade röster i ljudboksdebatten
I en alltmer infekterad debatt om ljudboken som litterärt medium blir...
Essä
Utopi och dystopi i musikens värld
Det är särskilt i omvälvande tider som musikutvecklingen ändrar riktning och...
Essä
Kanon och den estetiska erfarenhetens gåta
Hur det går till när konstnärskap inkluderas eller exkluderas i konsthistorien?...
Essä
Japansk italienare lade grunden till det svenska spelundret
Populärkulturens förmåga att fascinera framgår med all önskvärd tydlighet i den...
Essä
Warszawa har besegrat totalitarismerna med skyskrapor
Nyligen detroniserades Stalins socialrealistiska gåva, Kulturpalatset, efter 66 år som högsta...
Essä
Kan nonsens någonsin vara bara nonsens?
Lewis Carrolls böcker om Alice sägs vara de mest citerade verken...
Essä
Har Nordeuropa en unik form av ensamhet?
Det finns en specifik form av ensamhet bland äldre människor, knuten...
Essä
Sommaren är tiden för det intresselösa läsandet
Det var en katastrof när Kay Glans bad honom att skriva...
Essä
Hoffmann placerade det kusliga mitt i den borgerliga vardagen
Att den tyske romantiske författaren E.T.A. Hoffmann är föremål för ett...
Essä
Biografier som visar det kvinnliga pionjärskapets förutsättningar
Fyra nya biografier synliggör gemensamma förutsättningar för kvinnligt pionjärskap: hög utbildning,...
Essä
Nya ingångar i Solzjenitsyns Nobelpris när sekretessen hävs
Beslutet att tilldela 1970 års Nobelpris i litteratur till Alexander Solzjenitsyn...
Essä
Vem får säga vad?
Kay Glans har varit chefredaktör för Respons sedan starten 2012, men...
Essä
Bitterljuva begär på kärlekens marknad
I en tid då vi förväntas njuta av både sex och...
Essä
Dekoloniseringen av Sápmi och vetenskapen
De senaste 20 årens forskning om samers historia och livsvillkor har...
Essä
Vi vantrivs i staden – De brustna sammanhangens landskap
Redan före pandemin var det uppenbart att staden var på väg...
Essä
På flykt från tillvarons bojor
Hur mycket av vår identitet är i själva verket en roll...
Essä
Gustav III:s dagar har förlorat sitt skimmer
Den historiskt inriktade skönlitteraturen formar vår bild av det förflutna och...
Essä
Fristående akademiskt nätverk som har haft stort inflytande
Nordiskt sommaruniversitet (NSU) firade i somras 70 år. Få från universitetet...
Essä
Den autofiktiva genrens jagfixering är i viss mening en chimär
Merparten av den litteratur som i dag presenteras och läses som...
Essä
Humanioras roll i 60-talets livaktiga kristna offentlighet
Kristendomen är ofta förbisedd i den allmänna historieskrivningen om det moderna...
Essä
Ojämlikhet som svenskt kulturarv
I tv-serien Downton Abbey, som utspelar sig i början av 1900-talet,...
Essä
Kvinnostrejkerna en frontalattack mot den nyliberala feminismen
Den våg av kvinnostrejker som har svept över världen är ett...
Essä
Drömfabriken har vaknat upp till en ny geopolitisk världsordning
Med tanke på strikta censurregler och en egen filmproduktion som länge...
Essä
Bildningskultur i det lilla formatet på stark framväxt
Idén med koncentrerade redogörelser av vetenskapliga och vardagliga fenomen är högst...
Essä
Rysk nostalgi om 1990-talet utmanar Kreml
Det pågår en strid i Ryssland över hur det postkommunistiska 1990-talet...
Essä
Både kapitalet och ”kapitalet” präglas av ständiga förändringar
Det finns inga skrifter av Karl Marx som inte präglas av...
Essä
Slutet på tv-dramats lokala särarter?
Vi lever i streamingbolagens storhetstid. Jättar som Netflix, HBO och Amazon...
Essä
Konsten att lägga märke till varan började inom konsten
Näringsliv och kultur ser sig gärna som varandras motpoler, men detta...
Essä
Tillfälligheter och eldsjälar avgör vad som bevaras av det fotografiska arvet
När det gäller författarskap och rörliga bilder finns det en övergripande...
Essä
Olika syn på kvinnan och brottslingen
August Strindberg inspirerades sannolikt mer av Friedrich Nietzsches filosofi än han...
Essä
En kopp kaffe och Marx, tack!
Bokcaféerna spelade en avgörande roll inom den västeuropeiska vänsterns tryck- och...
Essä
Basinkomst riskerar att undergräva välfärdsstaten
Oron för att robotar skulle göra många arbetslösa gjorde att debatten...