Essä

Essä
Sommaren är tiden för det intresselösa läsandet
Det var en katastrof när Kay Glans bad honom att skriva...
Essä
Hoffmann placerade det kusliga mitt i den borgerliga vardagen
Att den tyske romantiske författaren E.T.A. Hoffmann är föremål för ett...
Essä
Biografier som visar det kvinnliga pionjärskapets förutsättningar
Fyra nya biografier synliggör gemensamma förutsättningar för kvinnligt pionjärskap: hög utbildning,...
Essä
Nya ingångar i Solzjenitsyns Nobelpris när sekretessen hävs
Beslutet att tilldela 1970 års Nobelpris i litteratur till Alexander Solzjenitsyn...
Essä
Vem får säga vad?
Kay Glans har varit chefredaktör för Respons sedan starten 2012, men...
Essä
Bitterljuva begär på kärlekens marknad
I en tid då vi förväntas njuta av både sex och...
Essä
Dekoloniseringen av Sápmi och vetenskapen
De senaste 20 årens forskning om samers historia och livsvillkor har...
Essä
Vi vantrivs i staden – De brustna sammanhangens landskap
Redan före pandemin var det uppenbart att staden var på väg...
Essä
På flykt från tillvarons bojor
Hur mycket av vår identitet är i själva verket en roll...
Essä
Gustav III:s dagar har förlorat sitt skimmer
Den historiskt inriktade skönlitteraturen formar vår bild av det förflutna och...
Essä
Fristående akademiskt nätverk som har haft stort inflytande
Nordiskt sommaruniversitet (NSU) firade i somras 70 år. Få från universitetet...
Essä
Den autofiktiva genrens jagfixering är i viss mening en chimär
Merparten av den litteratur som i dag presenteras och läses som...
Essä
Humanioras roll i 60-talets livaktiga kristna offentlighet
Kristendomen är ofta förbisedd i den allmänna historieskrivningen om det moderna...
Essä
Ojämlikhet som svenskt kulturarv
I tv-serien Downton Abbey, som utspelar sig i början av 1900-talet,...
Essä
Kvinnostrejkerna en frontalattack mot den nyliberala feminismen
Den våg av kvinnostrejker som har svept över världen är ett...
Essä
Drömfabriken har vaknat upp till en ny geopolitisk världsordning
Med tanke på strikta censurregler och en egen filmproduktion som länge...
Essä
Bildningskultur i det lilla formatet på stark framväxt
Idén med koncentrerade redogörelser av vetenskapliga och vardagliga fenomen är högst...
Essä
Rysk nostalgi om 1990-talet utmanar Kreml
Det pågår en strid i Ryssland över hur det postkommunistiska 1990-talet...
Essä
Både kapitalet och ”kapitalet” präglas av ständiga förändringar
Det finns inga skrifter av Karl Marx som inte präglas av...
Essä
Slutet på tv-dramats lokala särarter?
Vi lever i streamingbolagens storhetstid. Jättar som Netflix, HBO och Amazon...
Essä
Konsten att lägga märke till varan började inom konsten
Näringsliv och kultur ser sig gärna som varandras motpoler, men detta...
Essä
Tillfälligheter och eldsjälar avgör vad som bevaras av det fotografiska arvet
När det gäller författarskap och rörliga bilder finns det en övergripande...
Essä
Olika syn på kvinnan och brottslingen
August Strindberg inspirerades sannolikt mer av Friedrich Nietzsches filosofi än han...
Essä
En kopp kaffe och Marx, tack!
Bokcaféerna spelade en avgörande roll inom den västeuropeiska vänsterns tryck- och...
Essä
Basinkomst riskerar att undergräva välfärdsstaten
Oron för att robotar skulle göra många arbetslösa gjorde att debatten...
Essä
Floden där vänsterns drömmar sjönk
I år är det åttio år sedan slaget vid Ebro bröt...
Essä
Feminism och nymaterialism – En lyckad kombination?
Den feministiska kampen har huvudsakligen inriktat sig på att förändra kulturella...
Essä
Mjuk men normbrytande modernism
Författaren och konstkritikern Ingela Linds fascination för Bloomsburygruppen går inte att...
Essä
Estetiken är det som består av ”68”
Det mytiska året 1968 blev en kulmen på den franske filmregissören...
Essä
Vad är antiken – och vems?
Tendensen att göra antikens kultur till något universellt gör att man...
Essä
Tillhörighet kan skada mer än främlingskap
Vad har vi för lojaliteter och identiteter i Europa i dag?...
Essä
Högernostalgi och vänstermelankoli
När framtiden ter sig osäker eller dyster blickar många tillbaka på...
Essä
Hårda tvister om Josef Stalin i dagens Ryssland
I Väst uppfattar man det ofta som att Josef Stalin har...
Essä
När boken hotade föreläsningen
Dagens diskussioner kring universitetet och kurser på internet påminner om den...
Essä
Tre intellektuella i politiken
De intellektuellas förhållande till politiken har alltid varit problematiskt och det...