Essä

Essä
Den autofiktiva genrens jagfixering är i viss mening en chimär
Merparten av den litteratur som i dag presenteras och läses som...
Essä
Humanioras roll i 60-talets livaktiga kristna offentlighet
Kristendomen är ofta förbisedd i den allmänna historieskrivningen om det moderna...
Essä
Ojämlikhet som svenskt kulturarv
I tv-serien Downton Abbey, som utspelar sig i början av 1900-talet,...
Essä
Kvinnostrejkerna en frontalattack mot den nyliberala feminismen
Den våg av kvinnostrejker som har svept över världen är ett...
Essä
Drömfabriken har vaknat upp till en ny geopolitisk världsordning
Med tanke på strikta censurregler och en egen filmproduktion som länge...
Essä
Bildningskultur i det lilla formatet på stark framväxt
Idén med koncentrerade redogörelser av vetenskapliga och vardagliga fenomen är högst...
Essä
Rysk nostalgi om 1990-talet utmanar Kreml
Det pågår en strid i Ryssland över hur det postkommunistiska 1990-talet...
Essä
Både kapitalet och ”kapitalet” präglas av ständiga förändringar
Det finns inga skrifter av Karl Marx som inte präglas av...
Essä
Slutet på tv-dramats lokala särarter?
Vi lever i streamingbolagens storhetstid. Jättar som Netflix, HBO och Amazon...
Essä
Konsten att lägga märke till varan började inom konsten
Näringsliv och kultur ser sig gärna som varandras motpoler, men detta...
Essä
Tillfälligheter och eldsjälar avgör vad som bevaras av det fotografiska arvet
När det gäller författarskap och rörliga bilder finns det en övergripande...
Essä
Olika syn på kvinnan och brottslingen
August Strindberg inspirerades sannolikt mer av Friedrich Nietzsches filosofi än han...
Essä
En kopp kaffe och Marx, tack!
Bokcaféerna spelade en avgörande roll inom den västeuropeiska vänsterns tryck- och...
Essä
Basinkomst riskerar att undergräva välfärdsstaten
Oron för att robotar skulle göra många arbetslösa gjorde att debatten...
Essä
Floden där vänsterns drömmar sjönk
I år är det åttio år sedan slaget vid Ebro bröt...
Essä
Feminism och nymaterialism – En lyckad kombination?
Den feministiska kampen har huvudsakligen inriktat sig på att förändra kulturella...
Essä
Mjuk men normbrytande modernism
Författaren och konstkritikern Ingela Linds fascination för Bloomsburygruppen går inte att...
Essä
Estetiken är det som består av ”68”
Det mytiska året 1968 blev en kulmen på den franske filmregissören...
Essä
Vad är antiken – och vems?
Tendensen att göra antikens kultur till något universellt gör att man...
Essä
Tillhörighet kan skada mer än främlingskap
Vad har vi för lojaliteter och identiteter i Europa i dag?...
Essä
Högernostalgi och vänstermelankoli
När framtiden ter sig osäker eller dyster blickar många tillbaka på...
Essä
Hårda tvister om Josef Stalin i dagens Ryssland
I Väst uppfattar man det ofta som att Josef Stalin har...
Essä
När boken hotade föreläsningen
Dagens diskussioner kring universitetet och kurser på internet påminner om den...
Essä
Tre intellektuella i politiken
De intellektuellas förhållande till politiken har alltid varit problematiskt och det...
Essä
Sekelslutets europeiska huvudstäder: Paris, Wien och S:t Petersburg
Det europeiska sekelslutet har fortfarande en stark laddning för eftervärlden –...
Essä
Japan räddade den amerikanska stilen
Ingen annan nation omfamnar amerikansk klädstil med sådan entusiasm som Japan....
Essä
Universitetshistoria: Friska vindar över gammalt fält
Universitetshistoria upplever sedan ett decennium en renässans, vilket hänger samman med...
Essä
Motröster vid stambordet i Obermaier
Om cowboys, kusinerna från landet och den östtyska konsten Östtysk konst...
Essä
It Takes an Idiot to Tango
Tangon hade nästan dött ut när den återföddes i Paris på...
Essä
Svenskar, muslimer och mångkulturalism
Sverige värnar minoriteters rätt att behålla och utveckla sina kulturer och...
Essä
Slutet på den liberala epoken 1989–2015
Många hävdade att murens fall 1989 innebar historiens slut. I dag...
Essä
Identitetspolisen och litteraturen
Kan en vit romanförfattare skriva om en svart romangestalt? Vissa tycker...
Essä
Om skägget kunde tala ur skägget
De senaste åren har varit ett skäggets triumftåg, med pipskägg, tangorabatter...
Essä
Sherlock Holmes och mysteriet med det försvunna 1800-talet
Intresset för Sherlock Holmes har fått en nytändning de senaste åren....
Essä
Atticus Finch och det amerikanska dilemmat
Harper Lees Ställ ut en väktare är en av årets stora...