Essä

Essä
Floden där vänsterns drömmar sjönk
I år är det åttio år sedan slaget vid Ebro bröt...
Essä
Feminism och nymaterialism – En lyckad kombination?
Den feministiska kampen har huvudsakligen inriktat sig på att förändra kulturella...
Essä
Mjuk men normbrytande modernism
Författaren och konstkritikern Ingela Linds fascination för Bloomsburygruppen går inte att...
Essä
Estetiken är det som består av ”68”
Det mytiska året 1968 blev en kulmen på den franske filmregissören...
Essä
Vad är antiken – och vems?
Tendensen att göra antikens kultur till något universellt gör att man...
Essä
Tillhörighet kan skada mer än främlingskap
Vad har vi för lojaliteter och identiteter i Europa i dag?...
Essä
Högernostalgi och vänstermelankoli
När framtiden ter sig osäker eller dyster blickar många tillbaka på...
Essä
Hårda tvister om Josef Stalin i dagens Ryssland
I Väst uppfattar man det ofta som att Josef Stalin har...
Essä
När boken hotade föreläsningen
Dagens diskussioner kring universitetet och kurser på internet påminner om den...
Essä
Tre intellektuella i politiken
De intellektuellas förhållande till politiken har alltid varit problematiskt och det...