I Fokus

I Fokus | Respons 2012–2022
Diplomatmemoarer från alliansfrihetens dagar väcker frågor om framtiden
Diplomatihistoriens ställning på svenska universitet är svag och därför är diplomatiska...
I Fokus | Friskolereformen 30 år
Valfriheten ökar klyftorna mellan klasser
Under våren har ett antal böcker publicerats som försöker belysa vad...
I Fokus | Medvetandets gåta
Kan den subjektiva upplevelsen någonsin fångas med vetande?
En del menar att medvetandet är en illusion, andra framhåller att...
I Fokus | Land och stad
Urbankolonial safari på den svenska landsbygden
Just nu finns en stark drift att befästa klyftan mellan land...
I Fokus | Akademiska prestationister
Min väg till utmattning
Historikern My Hellsing blev sjukskriven för utmattningssyndrom i december 2020, men...
I Fokus | Demokratins kris
Demokratin är inte en patient som kan räddas av någon dunderkur
Demokratins kris behandlas i en mängd böcker i de senaste årens...
I Fokus | Gudomliga komedier
Vitsen med humor är att påminna om att människan är en tröskelvarelse
Ola Sigurdsons trebandsverk om humor bygger på ett gediget forskningsarbete och...
I Fokus | Skärskådning av fågelskådning
Fåglars flyktighet gör oss så närvarande att vi förlorar oss själva
Fågelintresset ökar i Sverige, vilket inte minst framgår av antalet nya...
I Fokus | Överutbildning
Högskolefiering sänker statusen för arbeten där folk gör nytta
David Goodharts teser i Head, Hand, Heart har bäring även på...
I Fokus | Överutbildning
”Framtidens jobb är att ta hand om dementa”
I Väst har vi skapat en stor kognitiv klass genom massutbildning...
I Fokus | Ett nytt moderniseringsprojekt?
Dags för en fortsättning på det moderna projektet
Efter en postmodern paus är västvärldens projekt för sociala framsteg tillbaka....
I Fokus | Ett nytt moderniseringsprojekt?
Ett nytt moderniseringsprojekt i en mångpolig värld?
De idéer om globalisering och mångkulturalism som varit vägledande sedan 80-talet...
I Fokus | Vi vantrivs i välfärden
När vi får det bättre blir vi missbrukare av dagdrömmar
Både Roland Paulsen och Christian Rück försöker i sina böcker besvara...
I Fokus | Vi vantrivs i välfärden
Tekniken utvecklas men människan förblir sig lik
Sara Öhrvalls bok är oundgänglig läsning som sammanfattning av hur ny...
I Fokus | Det rationella samtalets kris
De som vill störta den rådande ordningen är ointresserade av konstruktiva möten
Den brittiske författaren och journalisten Douglas Murray hävdar i sin nya...
I Fokus | Det rationella samtalets kris
Rädsla och radikalisering urholkar det rationella samtalet
Vår tids akademiska och politiska klimat präglas av en drevmentalitet som...
I Fokus | Genus och ideologi
Att se studenten som kund hotar den akademiska friheten
Den amerikanska historikern Joan Wallach Scott undersöker i sin senaste bok...
I Fokus | Genus och ideologi
Kritisk granskning av en ideologi som döljer sig bakom ideal om jämställdhet
Ivar Arpis och Anna-Karin Wyndhamns gedigna genomgång av genomslaget för socialkonstruktivismen...
I Fokus | Genus och ideologi
Värdeomdömet är oskiljaktigt från forskargärningen
En kartläggning av mediedebatten om jämställdhetsintegreringen och genusvetenskaperna visar ett tydligt...
I Fokus | Kinas inflytande i Väst
Filmpolitiken är en del av kinas strävan efter hegemoni
Kina utmanar USA som världens ledande supermakt, inte bara militärt och...
I Fokus | Kinas inflytande i Väst
Den Kinesiska regimen vill påverka yttrandefriheten i Väst
Den kinesiska regimen har inte tvekat att öppna plånboken för att...
I Fokus | Kunskapens nya arenor
Kunskapsförmedlingens villkor i en balkaniserad offentlighet
Den mediala verklighet som nyss tycktes så självklar håller på att...
I Fokus | Kunskapens nya arenor
Pocketboken gjorde kunskapen till en modern konsumtionsvara
Pocketboken karaktäriserades på 60-talet som ”den största händelsen i vår tid...
I Fokus | Kunskapens nya arenor
Ett digitalt hål har öppnat sig i Gutenberggalaxen
I dag är nästan 50 procent av alla böcker som säljs...
I Fokus | Nyliberaliseringen
Drivkrafterna bakom nyliberaliseringen kom från många olika håll
När det gäller nyliberaliseringen från 1970-talet och framåt har man ofta...
I Fokus | Nyliberaliseringen
Den globala nyliberalismen bärs upp av mänskliga rättigheter
Samtidigt som det nyliberala tänkandet slog igenom under slutet av 1970-talet...
I Fokus | Integrationsdebatt
De integrationspolitiska utredningarna som kulturkrig
Invandring och integration har blivit så laddade frågor att många forskare...
I Fokus | Det ojämlika Sverige
Växande inkomstklyftor ökar de sociala spänningarna i Sverige
Åren runt 1980-talet utgör en vändpunkt då inkomstskillnaderna successivt ökar i...
I Fokus | Det ojämlika Sverige
Sverige blev så jämlikt just därför att det tidigare hade varit så ojämlikt
Uppfattningen att Sverige sedan länge varit ett jämlikt land har fått...
I Fokus | Versaillesfreden 100 år
Versaillesfredens politiska baksmälla kännbar än i dag
Freden 1918 innebar inte att striderna i Europa tog slut. Historikern...
I Fokus | Love Me Tinder
En förbisedd tidsspegel för dåtidens könsroller
Människans eviga längtan efter närhet i form av en kärleksfull, långvarig...
I Fokus | Love Me Tinder
Själva sökandet ändrar vad vi letar efter
Dejtingappen är inte ett oskyldigt verktyg, det påverkar hur vi förhåller...
I Fokus | Love Me Tinder
”Vi är däggdjur och inte skapta för att uppvakta en potentiell partner via en maskin”
Dejtingsidor och -appar kommer inte att förändra kärleken, menar den amerikanska...