Krönika

Krönika
Franska bibliotek – en bastion för upplysning
Efter massakern på Charlie Hebdo såg nog många bibliotekarier till att...
Krönika
Upplyst digitalisering
Den största digitaliseringshjälten på min stärnhimmel heter Robert Darnton. Han är...
Krönika
Tysthetsnormen i samhället
Lagom till att många bibliotek stängde för sommaren, i den kyligaste...
Krönika
Tillgänglighetens gränser och möjligheter
Äntligen stod Robert Darnton i talarstolen i universitetshuset i Uppsala och...
Krönika
Med kroppen som medium
De senaste veckorna har jag tillsammans med en kollega lagt sista...
Krönika
Ingen kan motstå en bok om Paris
När jag söker i LIBRIS får jag över 20 000 träffar på...
Krönika
Globalhistoria blir grund
Världsutställningarna under 1800-talets andra hälft var populära och exotiska tilldragelser. Miljontals...
Krönika
Hoten mot fri forskning kommer också inifrån akademin
Vi diskuterar i Respons ofta de problem som felaktiga incitament och...
Krönika
Skidspårets upplysta despoti
Trots global uppvärmning och allt kortare vintrar — eller just därför...
Krönika
Även om revolutionen blivit historia är det viktigt att inte glömma den
Det är hundra år sedan bolsjevikerna tog makten i Ryssland. Det...