Tema

Tema | Marknadsakademi?
Marknadsekonomin har koloniserat universiteten
Den tyske sociologen Richard Münch analyserar universitetens utveckling mot akademisk kapitalism....
Tema | Mångkulturalism
Oroande fokusering på invandring som problem
Två ryska forskare har skrivit ett stort arbete om den svenska...
Tema | Mångkulturalism
Är smältdegeln Europa bara en önskedröm?
Två nyutkomna böcker om invandringen kompletterar varandra. Den ena har precisa...
Tema | Den svenska historien
Historia med Berättarglädje – men en del viktigt kommer bort
Bo Stråth är en historisk allätare och hans framställning präglas av...
Tema | Den svenska historien
Peruken överskuggar plogen
Elisabeth Mansén tar oss med på en sinnlig och kalejdoskopisk resa...
Tema | Den svenska historien
Även den svenska historien har en historia
I sitt klassiska enbandsverk, Sveriges historia (1943), karaktäriserade Ingvar Andersson historien...
Tema | Varför förstår inte nationalekonomer ekonomin?
Länder som är olika för en alltmer likartad krispolitik
Att de kapitalistiska systemen skiljer sig åt i västländerna har uppmärksammats...
Tema | Varför förstår inte nationalekonomer ekonomin?
Finansvärldens instabila karaktär
Denna antologi om de svenska finansiella transaktionernas utformning och reglering är...
Tema | Varför förstår inte nationalekonomer ekonomin?
Stora kriser ger upphov till nya ekonomiska paradigm
Martin Kragh tecknar förtjänstfullt de ekonomiska idéernas historia men kunde tydligare...
Tema | EU:s kris
”Krisen är inte en moralisk fråga, utan handlar om ömsesidiga beroenden”
Harvard-ekonomen Dani Rodrik har blivit internationellt uppmärksammad för sin bok The...