Tema

Tema | Genus och ideologi
Att se studenten som kund hotar den akademiska friheten
Den amerikanska historikern Joan Wallach Scott undersöker i sin senaste bok...
Tema | Genus och ideologi
Kritisk granskning av en ideologi som döljer sig bakom ideal om jämställdhet
Ivar Arpis och Anna-Karin Wyndhamns gedigna genomgång av genomslaget för socialkonstruktivismen...
Tema | Genus och ideologi
Värdeomdömet är oskiljaktigt från forskargärningen
En kartläggning av mediedebatten om jämställdhetsintegreringen och genusvetenskaperna visar ett tydligt...
Tema | Kinas inflytande i Väst
Filmpolitiken är en del av kinas strävan efter hegemoni
Kina utmanar USA som världens ledande supermakt, inte bara militärt och...
Tema | Kinas inflytande i Väst
Den Kinesiska regimen vill påverka yttrandefriheten i Väst
Den kinesiska regimen har inte tvekat att öppna plånboken för att...
Tema | Kunskapens nya arenor
Kunskapsförmedlingens villkor i en balkaniserad offentlighet
Den mediala verklighet som nyss tycktes så självklar håller på att...
Tema | Kunskapens nya arenor
Pocketboken gjorde kunskapen till en modern konsumtionsvara
Pocketboken karaktäriserades på 60-talet som ”den största händelsen i vår tid...
Tema | Kunskapens nya arenor
Ett digitalt hål har öppnat sig i Gutenberggalaxen
I dag är nästan 50 procent av alla böcker som säljs...
Tema | Nyliberaliseringen
Drivkrafterna bakom nyliberaliseringen kom från många olika håll
När det gäller nyliberaliseringen från 1970-talet och framåt har man ofta...
Tema | Nyliberaliseringen
Den globala nyliberalismen bärs upp av mänskliga rättigheter
Samtidigt som det nyliberala tänkandet slog igenom under slutet av 1970-talet...
Tema | Integrationsdebatt
De integrationspolitiska utredningarna som kulturkrig
Invandring och integration har blivit så laddade frågor att många forskare...
Tema | Det ojämlika Sverige
Växande inkomstklyftor ökar de sociala spänningarna i Sverige
Åren runt 1980-talet utgör en vändpunkt då inkomstskillnaderna successivt ökar i...
Tema | Det ojämlika Sverige
Sverige blev så jämlikt just därför att det tidigare hade varit så ojämlikt
Uppfattningen att Sverige sedan länge varit ett jämlikt land har fått...
Tema | Versaillesfreden 100 år
Versaillesfredens politiska baksmälla kännbar än i dag
Freden 1918 innebar inte att striderna i Europa tog slut. Historikern...
Tema | Love Me Tinder
Själva sökandet ändrar vad vi letar efter
Dejtingappen är inte ett oskyldigt verktyg, det påverkar hur vi förhåller...
Tema | Love Me Tinder
En förbisedd tidsspegel för dåtidens könsroller
Människans eviga längtan efter närhet i form av en kärleksfull, långvarig...
Tema | Love Me Tinder
”Vi är däggdjur och inte skapta för att uppvakta en potentiell partner via en maskin”
Dejtingsidor och -appar kommer inte att förändra kärleken, menar den amerikanska...
Tema | Versaillesfreden 100 år
Lärdomarna från det första världskriget är mest relevanta i dag
Klas-Göran Karlsson ser de två världskrigen som ett sammanhängande krig och...
Tema | Versaillesfreden 100 år
Versaillesfredens politiska baksmälla kännbar än i dag
Freden 1918 innebar inte att striderna i Europa tog slut. Historikern...
Tema | Versaillesfreden 100 år
På östfronten en hel del nytt
På östfronten under första världskriget hände det till skillnad från på...
Tema | Eliter
Eliterna ägnar mycket tid åt att rättfärdiga och försvara sina positioner
Att studera eliter i Sverige är känsligt eftersom det stör bilden...
Tema | Genredigering
Naiv syn på möjligheten att hejda användningen av genredigering
Den framstående biokemisten Jennifer Doudnas bok, skriven tillsammans med kollegan Samuel...
Tema | Genredigering
Genetikens löften följs alltid av en skuggsida
Kombinationen av stora berättelser och enskilda människoöden som illustrerar genetikens etiska...
Tema | Sekulariserade, och sen då?
Teologer tog till brända jordens apologetik när ateister attackerade
I sin bok undersöker Carl Reinhold Bråkenhielm olika aspekter av relationen...
Tema | Sekulariserade, och sen då?
Ateismen har blivit en flykt från en gudlös värld
I det sekulära samhället ställs ofta religion och ateism mot varandra...
Tema | Sekulariserade, och sen då?
Inte ens som död släpper gud sitt grepp om oss
Den brittiske idéhistorikern Peter Watson undersöker i Den gudlösa tidsåldern hur...
Tema | Pensionsreformen
Medborgarnas trygghet har blivit alltmer beroende av marknaden
Gunnar Wetterberg tar i Medelklassens guldägg ett helhetsgrepp på tjänstepensionernas framväxt...
Tema | Pensionsreformen
Pensionsreformen har producerat skillnader i stället för jämlikhet
Vid sidan av EU-medlemskapet är det nya pensionssystemet den mest genomgripande...
Tema | Ämne i förvändling
De dåliga läsarna kan vitalisera litteraturvetenskapen
Litteraturvetenskapen bör inkludera fler textgenrer och ägna mer intresse åt läsare...
Tema | Ämne i förvändling
Den autonome författaren ersätts av kollaborativ kreativitet
Tolkien dog 1973, men är i dag mer produktiv än någonsin....
Tema | Ämne i förvändling
Litteraturvetenskapen öppnar sig mot en komplex social verklighet
Teoretiska förskjutningar inom humanvetenskaperna har tvingat litteraturvetenskapen att omdefiniera sig. Den...
Tema | 68 i backspegeln
Kampen för att växla in politiskt rörelsekapital till akademiskt kapital
Ingen har hittills på allvar tagit sig an frågan om vänsterradikaliseringens...
Tema | 68 i backspegeln
Tolka ”68” efter nutidens ideal eller förstå det i dess egen tid?
Två nya böcker om 1968 står för helt olika sätt att...