Tema

Tema | Ryska revolutionen 100 år
Svenska banker och företag bidrog till att konsolidera bolsjevikernas diktatur
Den amerikanske historikern Sean McMeekin lyfter i sin uppmärksammade bok The...
Tema | Ryska revolutionen 100 år
Omvälvningar i synen på den ryska revolutionen
Den ryska revolutionen tillhör den moderna historiens avgörande händelser och har...
Tema | Kampen om själarna
Kan konservativa salafister motverka radikalisering?
Salafismen, en starkt konservativ inriktning av islam, har utpekats som inspirationskälla...
Tema | Kampen om själarna
Efter militära nederlag satsar Islamiska staten på det digitala kalifatet
För den Islamiska staten har etablerandet av ett kalifat nu satts...
Tema | Kampen om själarna
Kulturen som banar vägen för väpnad jihad
Konst, musik och känslor är viktiga inslag i den våldsbejakande islamismens...
Tema | Reformationen 500 år
Luther stod på barrikaderna under känslornas reformation
Idén om att en plikttrogen moral formades under reformationen har länge...
Tema | Reformationen 500 år
Svenska kyrkan stänger porten för Luther
Det lutherska arvet har i samband med 500-årsjubileet blivit ett infekterat...
Tema | Reformationen 500 år
Den förbjudna religionens återkomst
Reformationen påverkade inte bara människors tro och mentalitet. Det var också...
Tema | Korruption i Sverige
Korruption är det största hindret för mänsklig välfärd
Orsaken till att en stor del av mänskligheten lever under erbarmliga...
Tema | Korruption i Sverige
Korruption handlar om ömsesidiga förväntningar
Anders Törnvall hävdar att korruption beror på bristande moral men undersökningar...