Utblick

Utblick
Avgränsningen mot högerextremistiskt språkbruk håller på att luckras upp
Partiet Alternative für Deutschland (AfD) har på två år förändrat tonläget...
Utblick
Filantroper har aldrig skänkt så mycket pengar och aldrig haft så mycket makt som i dag
I en tid när ekonomisk ojämlikhet är ett hett debattämne skänker...
Utblick
Nationalism är inte enbart ett konservativt projekt
Den amerikanske journalisten John Judis försvarar nationalstaten från ett vänsterperspektiv. Enligt...
Utblick
Den mest inflytelserike rättsvetaren i USA riktar bitande kritik mot Supreme Court
Richard A. Posner anses vara den mest inflytelserike rättsvetenskaparen i USA....
Utblick
Kritiken mot kritiken – Att utgå från det vardagliga
Misstankens hermeneutik har haft ambitionen att slita av masker och visa...
Utblick
Vilken roll spelade USA som förebild för nazisterna?
Historiker har börjat intressera sig för kopplingarna mellan Nazityskland och USA....
Utblick
Litteraturen hävdar sin egenart genom att införliva nya mediers logik
Walter Benjamins texter om fotografiet har haft stort inflytande efter hans...
Utblick
Universitetsdebatt i skuggan av Brexit
I samband med Storbritanniens planerade utträde ur EU har farhågor väckts...
Utblick
Att både lösa upp genus och ha könet som grund för offerrollen
I den svenska debatten tenderar varje ifrågasättande av genusperspektivet att uppfattas...
Utblick
Går demokrati och globalisering att förena?
Hur synen på euron har förändrats ser man genom att jämföra...
Utblick
Drömmen om en opolitisk politik
Jan Eckels imponerande verk Die Ambivalenz des Gutens är en skattkammare...
Utblick
Kulturlivet i Tredje riket mindre övervakat än man länge trott
Den amerikanska musikhistorikern Pamela M. Potter menar att bilden av nationalsocialismen...
Utblick
Ett konservativt alternativ till vänstern och multikulturalismen?
Den senaste tiden har en grupp franska intellektuella trätt fram i...
Utblick
Ny biografi som försöker komma åt Adolf Hitlers personlighet
Behövs det en ny biografi om Hitler? Går det att komma...
Utblick
Fransk debatt om skilsmässan mellan vänstern och folket
Att en större andel av den franska arbetarklassen röstar på Front...
Utblick
Amerikanska forskare fördjupar bilden av Sverige
Sociologen Carly Elizabeth Schall problematiserar den utbredda föreställningen att en fungerande...
Utblick
På spaning efter vårt ursprung i grottor och laboratorier
Både Lee Bergers Almost Human och Eugene Harris Ancestors in Our...
Utblick
Det handlar om Europa, mer eller mindre
Juristen Dieter Grimms och statvetaren Ulrike Guérots nya böcker representerar olika...
Utblick
Hitler föredrog stabskartornas skyddande värld
De senaste tre åren har inte mindre än fyra biografier om...
Utblick
Nazismen både förankrad i västlig tradition och ett brott mot den
Hur mycket av den västerländska traditionen måste vi förkasta om vi...
Utblick
Sartre anpassade existentialismen till efterkrigstidens myter
Drivs intellektuella av genuint engagemang eller eftersträvar de egen vinning? Detta...
Utblick
Skolan ska befria eleverna från deras invanda värld
I den livliga franska skoldebatten hörs röster som är kritiska mot...
Utblick
Kampen mot terrorister måste inriktas på deras världsbilder
För att kampen mot terrorismen ska bli framgångsrik måste teorierna och...
Utblick
Kina har börjart föra en allt djärvare utrikespolitik
Debatten om hur Kinas moderna historia har påverkat dagens samhälle och...
Utblick
Ett mångnationellt imperium som var både gammaldags och före sin tid
Dubbelmonarkin Österrike-Ungern har lämnat ett rikt arv till den europeiska kulturen....
Utblick
Brist på tydligt maktcentrum central orsak till Japans angrepp mot USA
För den japanska ledningen framstod det kinesiska fastlandet som ett Lebensraum...
Utblick
Bara kaosteorin tycks kunna förklara utvecklingen i Ukraina
Två nya böcker försöker belysa utvecklingen i Ukraina. Karina Korostelina har...
Utblick
För tidigt att räkna ut USA
Många hävdar att USA:s tid som världens starkaste makt är förbi,...
Utblick
Fel att enbart lyfta fram nationens och nationalismens negativa sidor
Två nya franska böcker diskuterar den nationella identitetens och nationalismens förutsättningar...
Utblick
Amerikanska företags stora men splittrade inflytande på politiken
Det amerikanska näringslivet har länge haft ett stort inflytande över politiken...
Utblick
Det finns bara en sanning och nyateismen är dess profet
Nyateisternas kritik av religionen är inte särskilt ny. Det som framför...
Utblick
Genvägar till en kollektiv identitet
Genforskningen gör det möjligt att kartlägga folkslags genetiska förflutna och tycks...
Utblick
Antisemitismen har djupa rötter i vänsterns tradition
Vänstern uppfattar sig som motståndare till antisemitismen men redan Marx kopplade...
Utblick
Den som spar han har inte
Till dem som ifrågasätter att hög skuldsättning leder till låg tillväxt...
Utblick
Islamismen är ett försök att vara annorlunda än väst
Bland uttolkare i Väst har en syn på arabvärlden som oföränderlig...