Analys/Reportage

Seminarium om New Public Management: Misstroendets pris

| Respons 2/2016 | Låst artikel | 6 min läsning

Tilliten och det professionella omdömet i samhället håller på att raseras av styrreformer enligt New Public Management-principen. Idén bygger på att människor är egoistiska och att deras arbete därför måste kontrolleras och mätas. Detta hotar inte bara yrkesstolthet utan också rationellt tänkande i allmänhet, menar filosofen Sharon Rider.

Med anledningen av ett specialnummer av Statsvetenskaplig tidskrift (2016/1) om New Public Management (NPM) anordnades ett välbesökt seminarium i Uppsala den 18 mars. Temat var ”Att göra rätt – även när ingen ser på”. Ytterst handlade både seminariet och temanumret om en grundbult i det civila samhället, nämligen tillit, och hur tilliten under tre decennier har urholkats och undergrävts av olika styrformer och förvaltningspraktiker. “Överideologin” bakom dessa styrformer – en uppsättning vidlyftiga och problematiska teoretiska antaganden om vad det är att vara en människa – har skapat en ny människotyp till sin avbild.


Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Essä
  It Takes an Idiot to Tango
  Tangon hade nästan dött ut när den återföddes i Paris på...
 2. Tema | Ryska revolutionen 100 år
  Svenska banker och företag bidrog till att konsolidera bolsjevikernas diktatur
  Den amerikanske historikern Sean McMeekin lyfter i sin uppmärksammade bok The...
 3. Utblick
  Amerikanska forskare fördjupar bilden av Sverige
  Sociologen Carly Elizabeth Schall problematiserar den utbredda föreställningen att en fungerande...
 4. Tema | Ryska revolutionen 100 år
  Omvälvningar i synen på den ryska revolutionen
  Den ryska revolutionen tillhör den moderna historiens avgörande händelser och har...
 5. Analys/Reportage
  Problemet är inte överkänsliga studenter utan lärarnas försvagade ställning
  På flera amerikanska universitet ställs nu krav på att kurslitteratur ska...