Analys/Reportage

Seminarium om New Public Management: Misstroendets pris

| Respons 2/2016 | Låst artikel | 6 min läsning

Tilliten och det professionella omdömet i samhället håller på att raseras av styrreformer enligt New Public Management-principen. Idén bygger på att människor är egoistiska och att deras arbete därför måste kontrolleras och mätas. Detta hotar inte bara yrkesstolthet utan också rationellt tänkande i allmänhet, menar filosofen Sharon Rider.

Med anledningen av ett specialnummer av Statsvetenskaplig tidskrift (2016/1) om New Public Management (NPM) anordnades ett välbesökt seminarium i Uppsala den 18 mars. Temat var ”Att göra rätt – även när ingen ser på”. Ytterst handlade både seminariet och temanumret om en grundbult i det civila samhället, nämligen tillit, och hur tilliten under tre decennier har urholkats och undergrävts av olika styrformer och förvaltningspraktiker. “Överideologin” bakom dessa styrformer – en uppsättning vidlyftiga och problematiska teoretiska antaganden om vad det är att vara en människa – har skapat en ny människotyp till sin avbild.


Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...
 2. Analys/Reportage
  Vi behöver studera historien för att förstå att vi står inför nya utmaningar
  Det som framför allt slår en när man läser Mikael Byströms...
 3. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Risken för menlös forskning är inte överdriven
  Författarna till boken Return to Meaning pläderar för en bångstyrig och...
 4. Essä
  It Takes an Idiot to Tango
  Tangon hade nästan dött ut när den återföddes i Paris på...
 5. Debatt
  När statsvetare tar sig an demokratifrågan
  I år var Karlstad Universitet, på ett mycket generöst och förtjänstfullt...