Analys/Reportage

Seminarium om New Public Management: Misstroendets pris

| Respons 2/2016 | Låst artikel | 6 min läsning

Tilliten och det professionella omdömet i samhället håller på att raseras av styrreformer enligt New Public Management-principen. Idén bygger på att människor är egoistiska och att deras arbete därför måste kontrolleras och mätas. Detta hotar inte bara yrkesstolthet utan också rationellt tänkande i allmänhet, menar filosofen Sharon Rider.

Med anledningen av ett specialnummer av Statsvetenskaplig tidskrift (2016/1) om New Public Management (NPM) anordnades ett välbesökt seminarium i Uppsala den 18 mars. Temat var ”Att göra rätt – även när ingen ser på”. Ytterst handlade både seminariet och temanumret om en grundbult i det civila samhället, nämligen tillit, och hur tilliten under tre decennier har urholkats och undergrävts av olika styrformer och förvaltningspraktiker. “Överideologin” bakom dessa styrformer – en uppsättning vidlyftiga och problematiska teoretiska antaganden om vad det är att vara en människa – har skapat en ny människotyp till sin avbild.


Sharon Rider

Sharon Rider är professor i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Tema | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 2. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...
 3. Analys/Reportage
  Vi behöver studera historien för att förstå att vi står inför nya utmaningar
  Det som framför allt slår en när man läser Mikael Byströms...
 4. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Risken för menlös forskning är inte överdriven
  Författarna till boken Return to Meaning pläderar för en bångstyrig och...