Analys/Reportage

I backspegeln: Underdogmetafysik underblåser sekteristiska motsättningar

| Respons 2/2016 | Låst artikel | 9 min läsning

Debatten mellan sociologerna Howard Becker och Alvin Gouldner från 1968 är fortfarande synnerligen relevant. Becker menade att de intellektuella ska ta ställning för den grupp som uppfattas vara i underläge. När man tar ställning för en grupp, tar man också ställning mot en annan, svarade Gouldner, och då löses den ömsesidighet upp som är en förutsättning för välfärdsstaten. Skyldigheterna tillfaller en grupp, rättigheterna en annan.

Framväxten av kåkstäder och ”no-go zoner” är omskakande för den svenska självbilden. Att alla medborgare har räta tandrader, avslutad skolgång och en känsla av delaktighet i samhällsbygget, det var folkhemmet vi ärvde. Arvegodset har förslösats, men vi saknar ännu orden för att benämna det nya som fyller tomrummet efter den sociala ingenjörskonsten. Det är mot den bakgrunden som en debatt i tidskriften American Sociologist från det symboltyngda året 1968 blir aktuell igen. Den ene av debattörerna, Howard Becker, är känd för sina studier av det amerikanska samhällets skuggsida. Han uppmanade sina kollegor att ta ställning för de Marginaliserade. Uppmaningen synades av Alvin Gouldner. Den senare nådde ryktbarhet för sina kunskapsteoretiska reflektioner kring sociologins sanningsanspråk. Kritiken som han riktade mot Beckers ställningstagande kan ge vägledning i våra ansträngningar med att uppdatera den svenska självbilden.


Johan Söderberg

Johan Söderberg är docent i vetenskapsteori vid avdelningen för lingvistik, logik och vetenskapsteori, Göteborgs universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Klassikern
  Tröstlös pessimist, moralist och sann manierist
  Tacitus (cirka 55–120 e. Kr.) skildrade den tid när det kejserliga...
 2. I Fokus | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 3. I Fokus | Integrationsdebatt
  De integrationspolitiska utredningarna som kulturkrig
  Invandring och integration har blivit så laddade frågor att många forskare...
 4. Analys/Reportage
  Varför vänstern har så svårt att se antisemitism hos invandrargrupper
  Myten om global judisk makt är antisemitismens kärna. I Sverige har...
 5. I Fokus | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...