Klassikern

Svensk pionjär i den ekologiska vändningen – Fascinerande historiskt dokument om hur den moderna miljömedvetenheten formades

| Respons 5/2016 | Låst artikel | 11 min läsning

Det är nu femtio år sedan Rolf Edbergs bok Spillran av ett moln (1966) först kom ut. Boken åskådliggör hur den moderna ekologiska krismedvetenheten formades av det kalla kriget, kärnvapenhotet och insikten om den fattiga världens lidande. Den har status som miljöklassiker och väckerklocka, inte bara i Sverige utan i hela Norden. Edbergs bok är relevant än i dag och hjälper oss förstå varför dagens konfliktlinjer och politiska låsningar ser ut som de gör.

Kunskap om att människan utgör ett hot mot sin egen överlevnad har cirkulerat under hela efterkrigstiden. Vid periodens början stod det dramatiska hotet om ett förintande kärnvapenkrig i fokus. Det talades om att människan hade gått in i atomåldern. I vår egen tid har den långsamt krypande klimatkatastrofen en liknande kulturell position. I dag talas det om att vi har gått in i en ny geologisk tidsålder, antropocen, i vilken mänsklig verksamhet oavsiktligt får förödande konsekvenser för klimat och ekosystem. Startpunkten för antropocen brukar förläggas till den begynnande industrialiseringen på 1700-talet, men begreppet som sådant är ett barn av 2000-talet. Möjligen är det på väg att bli en del av vår samtids självförståelse.


Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Tema | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 2. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...
 3. Analys/Reportage
  Vi behöver studera historien för att förstå att vi står inför nya utmaningar
  Det som framför allt slår en när man läser Mikael Byströms...
 4. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Risken för menlös forskning är inte överdriven
  Författarna till boken Return to Meaning pläderar för en bångstyrig och...