Utblick

Ny biografi som försöker komma åt Adolf Hitlers personlighet

| Respons 2/2014 | Låst artikel | 16 min läsning

Behövs det en ny biografi om Hitler? Går det att komma med nya rön och tolkningar? Efter läsning av Volker Ullrichs stora Adolf Hitler – Die Jahre des Aufstiegs måste svaret bli ja. Ullrich har systematiserat en enorm forskning och dessutom grävt fram nytt källmaterial. Han vill vederlägga bilden av Hitler som en person som gick helt upp i politiken och saknade privatliv. Liksom de flesta historiker numera ifrågasätter han också uppfattningen att Hitler fick sin grundläggande skolning i Wien före första världskriget. Det var i München efter novemberrevolutionen 1918 som han fick sina avgörande impulser.

Kan man likna Hitler vid den ondskefulle galningen Dr Mabuse i Fritz Langs film från 1933? I populärlitteraturen har Hitler ofta betecknats som psykopat och man har försökt gissa hans sexuella böjelser. Diagnoserna formulerades redan i samtiden. Langs film var en så tydlig anspelning på Hitler att filmen förbjöds av censursen i Tyskland.


Pär Frohnert

Pär Frohnert är docent i historia vid Stockholms universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Tema | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 2. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...
 3. Analys/Reportage
  Vi behöver studera historien för att förstå att vi står inför nya utmaningar
  Det som framför allt slår en när man läser Mikael Byströms...
 4. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Risken för menlös forskning är inte överdriven
  Författarna till boken Return to Meaning pläderar för en bångstyrig och...