Tema | Dagboken som historisk källa

Dagboken var ett sätt för Erlander att härda ut

| Respons 2/2013 | Låst artikel | 11 min läsning

Tage Erlanders dagböcker saknar motstycke och skulle förmodligen ha tillhört världslitteraturen om han skrivit på något av de stora språken. Det beror framför allt på att de framstår som så i grunden trovärdiga. Dagboken var inte en plats där Erlander blottade sina egna eller statens hemligheter. Han använder den för att bepansra sig inför politikens hårda villkor.

Publ. i Respons 2/2013
TEMA | Dagboken som historisk källa

Urban Lundberg

Urban Lundberg är docent i historia vid Stockholms universitet och arbetar med ett projekt om det svenska utvecklingsbiståndets historia.

Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...
 2. Analys/Reportage
  Vi behöver studera historien för att förstå att vi står inför nya utmaningar
  Det som framför allt slår en när man läser Mikael Byströms...
 3. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Risken för menlös forskning är inte överdriven
  Författarna till boken Return to Meaning pläderar för en bångstyrig och...
 4. Essä
  It Takes an Idiot to Tango
  Tangon hade nästan dött ut när den återföddes i Paris på...
 5. Debatt
  När statsvetare tar sig an demokratifrågan
  I år var Karlstad Universitet, på ett mycket generöst och förtjänstfullt...