Tema | Dagboken som historisk källa

Dagboken var ett sätt för Erlander att härda ut

| Respons 2/2013 | Låst artikel | 11 min läsning

Tage Erlanders dagböcker saknar motstycke och skulle förmodligen ha tillhört världslitteraturen om han skrivit på något av de stora språken. Det beror framför allt på att de framstår som så i grunden trovärdiga. Dagboken var inte en plats där Erlander blottade sina egna eller statens hemligheter. Han använder den för att bepansra sig inför politikens hårda villkor.

Publ. i Respons 2/2013 548
TEMA | Dagboken som historisk källa

Urban Lundberg

Urban Lundberg är gästprofessor vid Eduardo Mondlane-universitetet i Maputo och disputerade 2003 på en avhandling om 1990-talets stora pensionsreform. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Tema | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 2. Tema | Integrationsdebatt
  De integrationspolitiska utredningarna som kulturkrig
  Invandring och integration har blivit så laddade frågor att många forskare...
 3. Klassikern
  Tröstlös pessimist, moralist och sann manierist
  Tacitus (cirka 55–120 e. Kr.) skildrade den tid när det kejserliga...
 4. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...