Analys/Reportage

Antikapitalismen har flagnat

| Respons 6/2012 | Låst artikel | 13 min läsning

Kjell-Olof Feldt recenserar förslaget till nytt
partiprogram för Socialdemokraterna

Att ett nytt förslag till parti-program nu föreligger beror nog på valnederlaget 2010. Av remissförslaget kan utläsas att socialdemokratin vill vara ett modernt parti som ser framåt och inte tyngs av sin historia.

Under sin 120-åriga tillvaro har det socialdemokratiska partiet avverkat sju program. Nu är det åttonde på väg i form av ett ”remissförslag” från programkommissionen som välkomnar synpunkter fram till den 15 december. Programmet fastställs sedan av partikongressen i april 2013. Remissförfarandet är nytt och får ses som ett led i partiets strävan till ökad öppenhet gente-mot medlemmarna.


Kjell-Olof Feldt

Kjell-Olof Feldt är fil. lic. och före detta finansminister. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Tema | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 2. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...
 3. Analys/Reportage
  Vi behöver studera historien för att förstå att vi står inför nya utmaningar
  Det som framför allt slår en när man läser Mikael Byströms...
 4. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Risken för menlös forskning är inte överdriven
  Författarna till boken Return to Meaning pläderar för en bångstyrig och...