Analys/Reportage

”Antisemitism utanför den yttersta högern uppmärksammas sällan”

| Respons 6/2016 | Låst artikel | 14 min läsning

Brittiska Labour skakas av antisemitism bland medlemmar och försämrade relationer till den judiska befolkningen. Men den antirasistiska rörelsen blundar för detta problem som sprids i västvärlden. Respons har träffat Dave Rich som skrivit en uppmärksammad bok om utvecklingen. Han uppmanar till större vaksamhet mot detta hat som förkläds i grova angrepp mot Israel.

För snart femtio år sedan ritades kartan över Mellanöstern om med djupgående konsekvenser även för gränsdragningarna i västvärldens politiska kultur. Det så kallade Sexdagarskriget i juni 1967 föranleddes av de arabiska grannländernas militära uppladdning intill Israels gränser. En chock spreds i världen när det stod klart att den unga nationen riskerade att försvinna helt från kartan. Såren från andra världskriget och Förintelsen öppnades igen. När Israel framgångsrikt förekom den väntande attacken och slog tillbaka fienden med kraft drog många därför en lättnadens suck. Men i krigets fotspår följde också flyktingströmmar av palestinier. Det blev alltmer uppenbart att det fanns en svagare part i konflikten.


Johannes Heuman

Johannes Heuman är historiker och redaktör på Respons. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Debatt
  När statsvetare tar sig an demokratifrågan
  I år var Karlstad Universitet, på ett mycket generöst och förtjänstfullt...
 2. Essä
  It Takes an Idiot to Tango
  Tangon hade nästan dött ut när den återföddes i Paris på...
 3. Utblick
  Amerikanska forskare fördjupar bilden av Sverige
  Sociologen Carly Elizabeth Schall problematiserar den utbredda föreställningen att en fungerande...
 4. Tema | Ryska revolutionen 100 år
  Omvälvningar i synen på den ryska revolutionen
  Den ryska revolutionen tillhör den moderna historiens avgörande händelser och har...
 5. Tema | Ryska revolutionen 100 år
  Svenska banker och företag bidrog till att konsolidera bolsjevikernas diktatur
  Den amerikanske historikern Sean McMeekin lyfter i sin uppmärksammade bok The...