Analys/Reportage

”Antisemitism utanför den yttersta högern uppmärksammas sällan”

| Respons 6/2016 | Låst artikel | 14 min läsning

Brittiska Labour skakas av antisemitism bland medlemmar och försämrade relationer till den judiska befolkningen. Men den antirasistiska rörelsen blundar för detta problem som sprids i västvärlden. Respons har träffat Dave Rich som skrivit en uppmärksammad bok om utvecklingen. Han uppmanar till större vaksamhet mot detta hat som förkläds i grova angrepp mot Israel.

För snart femtio år sedan ritades kartan över Mellanöstern om med djupgående konsekvenser även för gränsdragningarna i västvärldens politiska kultur. Det så kallade Sexdagarskriget i juni 1967 föranleddes av de arabiska grannländernas militära uppladdning intill Israels gränser. En chock spreds i världen när det stod klart att den unga nationen riskerade att försvinna helt från kartan. Såren från andra världskriget och Förintelsen öppnades igen. När Israel framgångsrikt förekom den väntande attacken och slog tillbaka fienden med kraft drog många därför en lättnadens suck. Men i krigets fotspår följde också flyktingströmmar av palestinier. Det blev alltmer uppenbart att det fanns en svagare part i konflikten.


Johannes Heuman

Johannes Heuman är historiker och redaktör på Respons. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Tema | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 2. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...
 3. Analys/Reportage
  Vi behöver studera historien för att förstå att vi står inför nya utmaningar
  Det som framför allt slår en när man läser Mikael Byströms...
 4. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Risken för menlös forskning är inte överdriven
  Författarna till boken Return to Meaning pläderar för en bångstyrig och...