Tema | Mångkulturalism

Är smältdegeln Europa bara en önskedröm?

| Respons 2/2012 | Låst artikel | 12 min läsning

Två nyutkomna böcker om invandringen kompletterar varandra. Den ena har precisa frågeställningar och den andra stora perspektiv. Historiskt sett har Europas stater varit utvandrarländer och denna självbild är svår att förändra. Välfärdsstaterna har byggt på en stark vi-känsla inom en relativt homogen befolkning. En central fråga är hur solidaritet och välfärd upprätthålls i ett heterogent samhälle.

År 2010 fanns i EU 31 miljoner utlandsfödda som kommer från ett land utanför unionen. I Sverige var det cirka nio procent. Många av dessa människor har sina rötter i arabvärlden, i Afrika och i Sydasien, med kulturella och religiösa bakgrunder som skiljer sig kraftigt från dem vi förknippar med Europa. Under loppet av några decennier och med tilltagande kraft sedan början på 1990-talet, har den tidigare relativa homogenitet som kännetecknade många av Europas länder ersatts av etnisk och kulturell mångfald. Det gäller i hög grad också Skandinavien, särskilt Sverige. Riskerar den ökande immigrationen att på allvar utmana dyrköpt europeisk stabilitet och demokrati? Frågan är provocerande, men pockar i takt med den radikala högerns politiska mobilisering i många av Europas länder, fransk lagstiftning mot heltäckande slöjor, minaretförbud i Schweiz och strängare krav på medborgarskap, på uppmärksamhet och reflexion.

Publ. i Respons 2/2012
TEMA | Mångkulturalism

Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...
 2. Analys/Reportage
  Vi behöver studera historien för att förstå att vi står inför nya utmaningar
  Det som framför allt slår en när man läser Mikael Byströms...
 3. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Risken för menlös forskning är inte överdriven
  Författarna till boken Return to Meaning pläderar för en bångstyrig och...
 4. Essä
  It Takes an Idiot to Tango
  Tangon hade nästan dött ut när den återföddes i Paris på...
 5. Debatt
  När statsvetare tar sig an demokratifrågan
  I år var Karlstad Universitet, på ett mycket generöst och förtjänstfullt...