Tema | Medieskuggor

Att se allt sanningssägande som politiskt ställningstagande undergräver demokratin

| Respons 6/2016 | Låst artikel | 26 min läsning

Medier och utbildningsväsende står inför utmaningen att återskapa tilltron till samhället som ett gemensamt projekt. För detta krävs en konsekvensneutral journalistik som vilar på fakta och skiljer mellan kunskap och värderingar. När medier och experter kopplar upplyst tänkandet till vissa ideologiska värderingar undermineras deras legitimitet. Då ligger det nära till hands att de som av samma medier och experter stämplas som ”dem som inte förstår sitt eget bästa” söker upp andra informationskanaler.

Vi står i dag inför ett antal nya, potentiellt farliga företeelser, vilkas gemensamma tråd beskrivs med begrepp som ”faktaresistens” och ”post-sanningseran”. Inte minst kan man hänvisa till tendensen att allt fler själva väljer sina informationskällor och undviker idéer och texter som redovisar sakförhållanden som inte passar in i ens egen världsbild. Man är misstänksam mot etablerade sanningar och kunskapsanspråken hos sakkunniga. Men bakom denna idealtypiska skildring av den pågående avintellektualiseringen av debatten ligger också en konkret verklighet, ett medielandskap i förfall.


Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Tema | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 2. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...
 3. Analys/Reportage
  Vi behöver studera historien för att förstå att vi står inför nya utmaningar
  Det som framför allt slår en när man läser Mikael Byströms...
 4. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Risken för menlös forskning är inte överdriven
  Författarna till boken Return to Meaning pläderar för en bångstyrig och...