Tema | Medieskuggor

Att se allt sanningssägande som politiskt ställningstagande undergräver demokratin

| Respons 6/2016 | Låst artikel | 26 min läsning

Medier och utbildningsväsende står inför utmaningen att återskapa tilltron till samhället som ett gemensamt projekt. För detta krävs en konsekvensneutral journalistik som vilar på fakta och skiljer mellan kunskap och värderingar. När medier och experter kopplar upplyst tänkandet till vissa ideologiska värderingar undermineras deras legitimitet. Då ligger det nära till hands att de som av samma medier och experter stämplas som ”dem som inte förstår sitt eget bästa” söker upp andra informationskanaler.

Vi står i dag inför ett antal nya, potentiellt farliga företeelser, vilkas gemensamma tråd beskrivs med begrepp som ”faktaresistens” och ”post-sanningseran”. Inte minst kan man hänvisa till tendensen att allt fler själva väljer sina informationskällor och undviker idéer och texter som redovisar sakförhållanden som inte passar in i ens egen världsbild. Man är misstänksam mot etablerade sanningar och kunskapsanspråken hos sakkunniga. Men bakom denna idealtypiska skildring av den pågående avintellektualiseringen av debatten ligger också en konkret verklighet, ett medielandskap i förfall.


Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Debatt
  När statsvetare tar sig an demokratifrågan
  I år var Karlstad Universitet, på ett mycket generöst och förtjänstfullt...
 2. Essä
  It Takes an Idiot to Tango
  Tangon hade nästan dött ut när den återföddes i Paris på...
 3. Utblick
  Amerikanska forskare fördjupar bilden av Sverige
  Sociologen Carly Elizabeth Schall problematiserar den utbredda föreställningen att en fungerande...
 4. Tema | Ryska revolutionen 100 år
  Omvälvningar i synen på den ryska revolutionen
  Den ryska revolutionen tillhör den moderna historiens avgörande händelser och har...
 5. Tema | Ryska revolutionen 100 år
  Svenska banker och företag bidrog till att konsolidera bolsjevikernas diktatur
  Den amerikanske historikern Sean McMeekin lyfter i sin uppmärksammade bok The...