Essä

Basinkomst riskerar att undergräva välfärdsstaten

| Respons 6/2018 | Låst artikel | 20 min läsning

Oron för att robotar skulle göra många arbetslösa gjorde att debatten om en basinkomst återkom. Dessa farhågor har dämpats, åtminstone temporärt, men det finns andra skäl att diskutera för- och nackdelar med basinkomst. Den skulle kanske minska byråkratin kring arbetslöshet och höja livskvaliteten på en del sätt, även om många hävdar att vi behöver arbete för att känna mening och sammanhang. Men om basinkomsten riktar sig till alla blir den kostsam och går ut över andra delar av välfärdsstaten.

Publ. i Respons 6/2018
TEMA | Sekularisering

Andreas Bergström

Andreas Bergström är vice vd för den gröna och liberala tankesmedjan Fores. Han har de senaste åren bland annat lett projektet Automatisering, arbetsmarknad och fördelning. Tillsammans med Karl Wennberg var han redaktör för antologin ”Machines, jobs and equality”, recenserad i Respons 6/2017. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Tema | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 2. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...
 3. Analys/Reportage
  Vi behöver studera historien för att förstå att vi står inför nya utmaningar
  Det som framför allt slår en när man läser Mikael Byströms...
 4. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Risken för menlös forskning är inte överdriven
  Författarna till boken Return to Meaning pläderar för en bångstyrig och...