Debatt

Boken recenseras på andra premisser än den är skriven

| Respons 5/2017 | Låst artikel | 4 min läsning

Mattias Martinson kritiserar i Respons 3/2017 författarna i Vad är religion? för att inte ta sig an frågan vad religion skulle kunna vara i dag. Men en religionsvetare ser det inte som sitt uppdrag att svara på detta, utan överlåter det till teologer. Denna distinktion mellan teologi och religionsvetenskap får Respons läsare inte reda på i Martinsons recension.

Respons 3/2017 recenserade Mattias Martinson antologin Varför finns religion?, som redigerats av David Thurfjell. Efter ett flertal genomläsningar av recensionen har jag funnit det nödvändigt att skriva några kommentarer och reflektioner rörande Martinsons mycket intressanta, men också problematiska text. För det första har jag svårt att förstå vad som föranleder Martinsson att karakterisera de samlade texterna i Thurfjells antologi som alternativa fakta. Att det finns olika sätt att studera vad vi kallar för religion och att dessa kan ta sig med varandra konkurrerande uttryck beroende på vilka frågor forskarsamhället ställer, kan väl inte ses som ett uttryck för alternativa fakta?


Göran Larsson

Göran Larsson är professor i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Essä
  It Takes an Idiot to Tango
  Tangon hade nästan dött ut när den återföddes i Paris på...
 2. Tema | Ryska revolutionen 100 år
  Svenska banker och företag bidrog till att konsolidera bolsjevikernas diktatur
  Den amerikanske historikern Sean McMeekin lyfter i sin uppmärksammade bok The...
 3. Utblick
  Amerikanska forskare fördjupar bilden av Sverige
  Sociologen Carly Elizabeth Schall problematiserar den utbredda föreställningen att en fungerande...
 4. Tema | Ryska revolutionen 100 år
  Omvälvningar i synen på den ryska revolutionen
  Den ryska revolutionen tillhör den moderna historiens avgörande händelser och har...
 5. Analys/Reportage
  Problemet är inte överkänsliga studenter utan lärarnas försvagade ställning
  På flera amerikanska universitet ställs nu krav på att kurslitteratur ska...