Analys/Reportage

Dags för universitetsförlag!

| Respons 6/2012 | Låst artikel | 6 min läsning

Genom sin bokutgivning har universiteten möjlighet att arbeta aktivt med vad som brukar kallas ”tredje uppgiften” vid sidan av forskning och undervisning. Det ingår i högskolornas uppdrag att ”samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta” (lag 2009:45). Respons vill bidra till en kritisk offentlighet för den kvalificerade facklitteraturen, den som i stor utsträckning skrivs av universitetsforskare och andra akademiker.

Att finna de universitetsutgivna verken har emellertid inte varit helt lätt. Den akademiska publiceringen är inte transparent organiserad. Den är inåtvänd och svår att få syn på. Universiteten bekantgör sällan sina skrifter i allmänna fora. Man kan tycka att de borde vara synnerligen angelägna om att nå ut med sina utgivningsprogram, men av någon anledning har de svårt att kommunicera.


Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...
 2. Analys/Reportage
  Vi behöver studera historien för att förstå att vi står inför nya utmaningar
  Det som framför allt slår en när man läser Mikael Byströms...
 3. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Risken för menlös forskning är inte överdriven
  Författarna till boken Return to Meaning pläderar för en bångstyrig och...
 4. Essä
  It Takes an Idiot to Tango
  Tangon hade nästan dött ut när den återföddes i Paris på...
 5. Debatt
  När statsvetare tar sig an demokratifrågan
  I år var Karlstad Universitet, på ett mycket generöst och förtjänstfullt...