Debatt

Debatt om Per Engdahl

| Respons 3/2013 | Låst artikel | 3 min läsning

I Respons nr 2/2013 hävdade Mats Bergquist att Elisabeth Åsbrink i en artikel i Dagens Nyheter överdrev den svenske fascistledaren Per Engdahls inflytande på de svenska eliterna. Här svarar Åsbrink.

Bergquist mäter Engdahls betydelse med fel måttstock, menar Elisabeth Åsbrink

Den före detta ambassadören Mats Bergquist gillar inte en av mina formuleringar angående den svenske fascistledaren Per Engdahl, publicerade i Dagens Nyheter den 7 april, rörande facsistisk idéhistoria från Engdahl till Breivik. Jag skrev nämligen att Engdahl attraherade en stor del av svensk elit.

Publ. i Respons 3/2013
TEMA | Mål utan läromedel?

Mats Bergquist

Mats Bergquist är docent i statskunskap och före detta ambassadör. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Tema | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 2. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...
 3. Analys/Reportage
  Vi behöver studera historien för att förstå att vi står inför nya utmaningar
  Det som framför allt slår en när man läser Mikael Byströms...
 4. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Risken för menlös forskning är inte överdriven
  Författarna till boken Return to Meaning pläderar för en bångstyrig och...