Debatt

Debatt om Per Engdahl

| Respons 3/2013 | Låst artikel | 3 min läsning

I Respons nr 2/2013 hävdade Mats Bergquist att Elisabeth Åsbrink i en artikel i Dagens Nyheter överdrev den svenske fascistledaren Per Engdahls inflytande på de svenska eliterna. Här svarar Åsbrink.

Bergquist mäter Engdahls betydelse med fel måttstock, menar Elisabeth Åsbrink

Den före detta ambassadören Mats Bergquist gillar inte en av mina formuleringar angående den svenske fascistledaren Per Engdahl, publicerade i Dagens Nyheter den 7 april, rörande facsistisk idéhistoria från Engdahl till Breivik. Jag skrev nämligen att Engdahl attraherade en stor del av svensk elit.

Publ. i Respons 3/2013
TEMA | Mål utan läromedel?

Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...
 2. Analys/Reportage
  Vi behöver studera historien för att förstå att vi står inför nya utmaningar
  Det som framför allt slår en när man läser Mikael Byströms...
 3. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Risken för menlös forskning är inte överdriven
  Författarna till boken Return to Meaning pläderar för en bångstyrig och...
 4. Essä
  It Takes an Idiot to Tango
  Tangon hade nästan dött ut när den återföddes i Paris på...
 5. Debatt
  När statsvetare tar sig an demokratifrågan
  I år var Karlstad Universitet, på ett mycket generöst och förtjänstfullt...