Tema | Reformationen 500 år

Den förbjudna religionens återkomst

| Respons 3/2017 | Låst artikel | 14 min läsning

Reformationen påverkade inte bara människors tro och mentalitet. Det var också en fysisk förändring som direkt berörde människor, byggnader, platser, föremål och ljudbilden i Sverige. I vissa delar liknar det hela en påtvingad kulturrevolution som bidrog till att ge den svenska makten en mer monolitisk karaktär. Men spår av katolicismen bevarades ändå i det lutherska Sverige, delvis som ett slags subversiv kontinuitet från medeltiden. I dag har katolskt liv återigen blivit en del av den svenska kulturen.

Två vänner uttryckte nyligen skilda uppfattningar. Den ene hävdade att en god bok lätt slår ut en vacker solnedgång, den andre att en vandring till Santiago de Compostela tilltalar de flesta: ”Man behöver inte vara troende för att pilgrimsvandra, själva vandringen öppnar hela kroppen för en djupare mening.” Den ene prioriterar skriven text, den andre läser hellre ”naturens bok” – båda får en nästan metafysisk kick av respektive upplevelse.


Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Tema | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 2. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...
 3. Analys/Reportage
  Vi behöver studera historien för att förstå att vi står inför nya utmaningar
  Det som framför allt slår en när man läser Mikael Byströms...
 4. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Risken för menlös forskning är inte överdriven
  Författarna till boken Return to Meaning pläderar för en bångstyrig och...