Klassikern

Den förställda synen på föreställda gemenskaper

| Respons 3/2014 | Låst artikel | 13 min läsning

Benedict Andersons studie Den föreställda gemenskapen är en av 1900-talets mest inflytelserika böcker och tillskrivs därmed både för stor och för liten betydelse. Men i takt med att bokens anseende har stigit har författarens intention blivit alltmer oklar. Det är kanske precis där, i missförstånden, som man måste börja för att begripa vad Den föreställda gemenskapen är för ett slags bok och vad för slags ärende Anderson var ute i för drygt trettio år sedan.

(image) De två mest ihärdiga missförstånden bottnar båda i utmaningen att utröna vad bokens titel syftar på. Vad menar Anderson med att nationen är en "föreställd" gemenskap? Han menar till att börja med inte att nationen är en social konstruktion. Tvärt emot vedertagen sanning var Anderson inte den som lanserade idén om nationen som social konstruktion, det vill säga slog hål på myten om nationen som evig och naturligt given. Det fanns förvisso för trettioen år sedan, precis som i dag, många som förstod nationen just så, som en naturlag lika obeveklig som tyngdkraften, men inom akademin fanns det redan gott om forskare som hävdat nationens konstruerade karaktär. Faktum är att insikten är lika gammal som nationen själv. Redan i Rousseaus Avhandling rörande ursprunget till och grundvalarna för olikheten mellan människorna från 1794 hittar man fröet till en sådan analys.


Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Klassikern
  Tröstlös pessimist, moralist och sann manierist
  Tacitus (cirka 55–120 e. Kr.) skildrade den tid när det kejserliga...
 2. I Fokus | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 3. I Fokus | Integrationsdebatt
  De integrationspolitiska utredningarna som kulturkrig
  Invandring och integration har blivit så laddade frågor att många forskare...
 4. Analys/Reportage
  Varför vänstern har så svårt att se antisemitism hos invandrargrupper
  Myten om global judisk makt är antisemitismens kärna. I Sverige har...
 5. I Fokus | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...