Tema | Gentrifiering & segregation

Den privilegierade villastaden och meritokratins död

| Respons 6/2015 | Låst artikel | 14 min läsning

Mikael Holmqvists uppmärksammade bok om Djursholm studerar på vilket sätt en ledaranda skapas genom sociala ritualer. Men egentligen handlar boken mer om meritokratins död i Sverige. Genom att skapa barriärer mot omvärlden har villastaden blivit en provinsiell gemenskap som saknar förmåga att ta fram ledargestalter till dagens samhälle. Holmqvists mångordiga studie hade tjänat på att förankras i ekonomiska analyser för att ge förklaringar till denna utveckling.

Djursholm väcker känslor. Omvärlden kan se kritiskt, föraktfullt eller avundsjukt på området, som en från det övriga samhället avskild plats, och det är just så som Djursholm själv föredrar att bli betraktat. Det är gränserna – de sociala, ekonomiska och framför allt de rumsliga – som utgör förutsättningen för att platsen ska kunna odla sina egna ritualer, traditioner och normer. Djursholm har alltid varit en projektionsyta för föreställningar om eliter och särpräglade mentaliteter. Inte minst har näringslivet, bank- och företagarsektorn haft att förhålla sig till Djursholm och dem som utövar sin ekonomiska och samhälleliga makt därifrån.


Håkan Forsell

Håkan Forsell är professor i Historia vid Stockholms universitet. Forsell har främst forskat och skrivit om modernhistoriska ämnen relaterade till stadsutveckling och urban miljö: planering, äganderätt, migration och pedagogik. Från vintern 2017/2018 innehar Forsell Dag-Hammarskjölds stiftelseprofessur vid Humboldtuniversitetet i Berlin. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Essä
  It Takes an Idiot to Tango
  Tangon hade nästan dött ut när den återföddes i Paris på...
 2. Tema | Ryska revolutionen 100 år
  Svenska banker och företag bidrog till att konsolidera bolsjevikernas diktatur
  Den amerikanske historikern Sean McMeekin lyfter i sin uppmärksammade bok The...
 3. Utblick
  Amerikanska forskare fördjupar bilden av Sverige
  Sociologen Carly Elizabeth Schall problematiserar den utbredda föreställningen att en fungerande...
 4. Tema | Ryska revolutionen 100 år
  Omvälvningar i synen på den ryska revolutionen
  Den ryska revolutionen tillhör den moderna historiens avgörande händelser och har...
 5. Analys/Reportage
  Problemet är inte överkänsliga studenter utan lärarnas försvagade ställning
  På flera amerikanska universitet ställs nu krav på att kurslitteratur ska...