Analys/Reportage

Det gränslösa nätverkssamhället konfronteras med sina gränser

| Respons 4/2018 | Låst artikel | 10 min läsning

Geografen och sociologen Manuel Castells blev kring millennieskiftet en av de viktigaste uttolkarna av visonen om det gränslösa nätverkssamhället som skulle göra skiljelinjerna mellan klasser och nationer föråldrade. Förvisso har nätverken tagit ett stadigt grepp om ekonomin och det sociala livet, men numera kan en kraftfull politisk våg plocka poänger på denna utvecklings baksidor. För många tycks nätverken snarare vara järnburar.


Mats Benner

Mats Benner är professor i forskningspolitik vid Lunds universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Tema | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 2. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...
 3. Analys/Reportage
  Vi behöver studera historien för att förstå att vi står inför nya utmaningar
  Det som framför allt slår en när man läser Mikael Byströms...
 4. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Risken för menlös forskning är inte överdriven
  Författarna till boken Return to Meaning pläderar för en bångstyrig och...