Utblick

Det handlar om Europa, mer eller mindre

| Respons 3/2017 | Låst artikel | 13 min läsning

Juristen Dieter Grimms och statvetaren Ulrike Guérots nya böcker representerar olika läger i den tyska debatten om EU. Grimm menar att unionen saknar legitimitet och förespråkar en begränsning av EU:s befogenheter och ett återupprättande av medlemsländernas legitimitet. Försöken att omdirigera medborgarnas politiska bindning till överstatlig nivå är dömda att misslyckas. Guérot däremot ifrågasätter att idén om nationalstaten är oöverkomlig och pläderar för en europeisk republik som inte är en centraliserad superstat, utan ett gemensamt tak över autonoma regioner.

Få skulle förneka att den Europeiska Unionen i dag befinner sig i den djupaste krisen sedan sitt grundande. Eurokrisen följdes av Grexitkrisen. 2015 hamnade Europa mitt i den största flyktingkrisen sedan andra världskriget. Till dessa omvälvningar kan man lägga Brexitkrisen, populismens frammarsch och en djupgående legitimitetskris som EU-institutionerna har kämpat med under en längre period. Var år 2016 början till slutet på det europeiska projektet? Kommer EU att krympa till en hård kärna av länder som Tyskland och Frankrike och kommer vi uppleva ett EU med olika grader av integration och status?


Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Debatt
  När statsvetare tar sig an demokratifrågan
  I år var Karlstad Universitet, på ett mycket generöst och förtjänstfullt...
 2. Essä
  It Takes an Idiot to Tango
  Tangon hade nästan dött ut när den återföddes i Paris på...
 3. Tema | Ryska revolutionen 100 år
  Omvälvningar i synen på den ryska revolutionen
  Den ryska revolutionen tillhör den moderna historiens avgörande händelser och har...
 4. Tema | Ryska revolutionen 100 år
  Svenska banker och företag bidrog till att konsolidera bolsjevikernas diktatur
  Den amerikanske historikern Sean McMeekin lyfter i sin uppmärksammade bok The...
 5. Utblick
  Amerikanska forskare fördjupar bilden av Sverige
  Sociologen Carly Elizabeth Schall problematiserar den utbredda föreställningen att en fungerande...