Debatt

Det var avstegen från neutraliteten som höll Sverige utanför kriget

| Respons 3/2014 | Låst artikel | 8 min läsning

Alf W. Johansson hävdar i Respons 1/2014 att neutraliteten var ett viktigt instrument för att stå emot tyska krav. Men när samlingsregeringens imperativ att hålla landet utanför kriget kom i konflikt med neutraliteten fick den vika.

Alf W. Johansson (AWJ) har helt rätt i att det finns all anledning att vara försiktig med retroaktivt fördömande och moraliserande. Han motsätter sig också bilden av att Sverige var ett fegt lydrike i relation till Nazityskland och det är det inte så svårt att instämma i. Däremot är det oroande när han menar att "neutraliteten inte var en myt utan ett viktigt instrument när det gällde att stå emot tyska krav". Samlingsregeringens kategoriska imperativ var nämligen att hålla landet utanför kriget och när den målsättningen kom i konflikt med neutraliteten fick neutraliteten stå tillbaka. Det var avstegen från neutraliteten som höll Sverige utanför kriget. Lika uppenbart är att regeringen bedrev en förhandlingspolitik bestående av motstånd och eftergifter och där ledorden var följsamhet i relation till utvecklingen i stormaktskriget.


Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Tema | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 2. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...
 3. Analys/Reportage
  Vi behöver studera historien för att förstå att vi står inför nya utmaningar
  Det som framför allt slår en när man läser Mikael Byströms...
 4. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Risken för menlös forskning är inte överdriven
  Författarna till boken Return to Meaning pläderar för en bångstyrig och...