Klassikern

En Humboldt för efterkrigsvärlden

| Respons 6/2013 | Låst artikel | 17 min läsning

I Tyskland finns en lång tradition av att diskutera universitetets idé och landets omskakande historia har gett ytterligare bränsle till detta. För femtio år sedan kom ett av de mest sammansatta och fascinerande verken i denna genre ut, Helmut Schelskys Einsamkeit und Freihet – Idee und Gestalt der deutschen Universität und ihrer Reformen. Boken har spelat en viktig roll i diskussionen om tyska universitetet det senaste halvseklet, men få tycks ha tillägnat sig den på allvar.

Den akademiska människan är en skrivande och i bästa fall reflekterande varelse. När hennes naturliga livsvärld skälver och byter skepnad, ­reagerar hon med texter. De kan forma sig till nyktra analyser av en ny verklighet eller lidelsefulla försvarstal för ideal som är ställda under hot. Inte sällan rymmer de mer eller mindre realistiska bud om en annan ordning.

Publ. i Respons 6/2013
TEMA | Den uppfinningsrika staten

Johan Östling

Johan Östling är docent i historia vid Lunds universitet och forskar om kunskap, politik och kultur i det moderna Europa. I Respons skriver han ofta om universitetets och vetenskapens villkor, men också gärna om biografier och tyska ämnen. Han har ingått i tidskriftens inre krets sedan begynnelsen, från 2014 som ledamot i styrelsen. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Tema | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 2. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...
 3. Analys/Reportage
  Vi behöver studera historien för att förstå att vi står inför nya utmaningar
  Det som framför allt slår en när man läser Mikael Byströms...
 4. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Risken för menlös forskning är inte överdriven
  Författarna till boken Return to Meaning pläderar för en bångstyrig och...