Utblick

Ett konservativt alternativ till vänstern och multikulturalismen?

| Respons 6/2016 | Låst artikel | 13 min läsning

Den senaste tiden har en grupp franska intellektuella trätt fram i en konservativ opposition mot vänstern och mångkulturalismen. Denis Tillinac vill återupprätta högerns anseende och menar att den måste formulera ett långsiktigt alternativ till kapitalismen. Mathieu Bock-Côté hävdar att mångkulturalismens uppkomst hänger samman med marxismens misslyckande, som fick vänstern att leta efter en ny revolutionär princip. I kapitalismens ställe sattes den västerländska civilisationen och proletariatet byttes ut mot invandraren eller minoriteten.

(image)

Att upprätta högerns anseende kan förefalla vara en hopplös uppgift. Länge har den franska högern ideologiskt hamnat i kläm mellan det populistiska Front National och en självsäker vänster. I stort sett har den böjt sig för vänsterns samhällssyn och nöjt sig med att förespråka en mer liberal inriktning på den ekonomiska politiken: lägre skatter, mindre bidragsberoende och byråkrati. Det är utgångspunkten för Denis Tillinacs senaste bok, L’ âme française – À la recherche de notre honneur perdu. (Den franska själen – På spaning efter vår förlorade heder). Tillinac är något i Sverige så ovanligt som romantiskt patriotisk och konservativ, författare till romaner, essäer, berättelser och poesi, därtill mångfaldig litterär pristagare.

Publ. i Respons 6/2016 60
I FOKUS | En framtid bland medieskuggorna

Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Klassikern
  Tröstlös pessimist, moralist och sann manierist
  Tacitus (cirka 55–120 e. Kr.) skildrade den tid när det kejserliga...
 2. I Fokus | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 3. I Fokus | Integrationsdebatt
  De integrationspolitiska utredningarna som kulturkrig
  Invandring och integration har blivit så laddade frågor att många forskare...
 4. Analys/Reportage
  Varför vänstern har så svårt att se antisemitism hos invandrargrupper
  Myten om global judisk makt är antisemitismens kärna. I Sverige har...
 5. I Fokus | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...