Tema | EU:s kris

EU balanserar på avgrundens rand

| Respons 6/2012 | Låst artikel | 27 min läsning

De fyra svenska böcker om EU som recenseras är skrivna från olika politiska positioner, men författarna är överens om att man inte borde ha tagit steget till en gemensam valuta och penningpolitik utan att samtidigt införa en fiskal union. Den hade gjort det möjligt att gemensamt förfoga över de resurser som skapas inom unionen och utjämna skillnader och kompensera för att hela området har samma ränta och samma växelkurs. Förhoppningen var att den så kallade stabilitetspakten skulle garantera att länder inte behövde komma till varandras undsättning, men under den ekonomiska krisen har de gjort det i alla fall. Författningspolitiskt befinner sig EU nu i ett undantagstillstånd.

Flyktigt betraktade handlar böckerna av Björn Elmbrant, Johan Norberg, Mats Persson och Stefan de Vylder ”bara” om de senaste fyra årens europeiska dramatik. Noga taget är detta inte så ”bara”. Utifrån ingående kännedom om bakgrund och händelseförlopp, förenat med en påfallande god framställningsförmåga, skildrar dessa fyra böcker en balansgång på avgrundens rand. Redogörelserna är inte bara andlöst spännande. Koncentrerat möter man här en hundra år gammal problematik. Hur kan demokrati och kapitalism samexistera?


Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Tema | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 2. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...
 3. Analys/Reportage
  Vi behöver studera historien för att förstå att vi står inför nya utmaningar
  Det som framför allt slår en när man läser Mikael Byströms...
 4. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Risken för menlös forskning är inte överdriven
  Författarna till boken Return to Meaning pläderar för en bångstyrig och...