Essä

Feminism och nymaterialism – En lyckad kombination?

| Respons 5/2018 | Låst artikel | 16 min läsning

Den feministiska kampen har huvudsakligen inriktat sig på att förändra kulturella konventioner och normer som konstruerar kön. Det är mot bakgrund av detta och de senaste 30 årens dominans för poststrukturalistisk teori som den feministiska nymaterialismen ska förstås. Den vill ge kroppen betydelse, men samtidigt förändra synen på den som något statiskt. Den är inte ett faktum, utan en substans i tillblivelse. I hyllandet av det obestämbara och flytande ter sig nymaterialismen lik det poststrukturalistiska paradigm den vill bryta med.

Samtida teori kan lätt framstå som en evinnerlig kedja ”vändningar” med längre eller kortare livslopp. Vissa vändningar, däribland den språkliga, har gjort djupa avtryck som oåterkalleligt har förändrat det teoretiska landskapet, andra har dykt upp och försvunnit innan några andra än deras mest ivrigare förespråkare har lärt känna dem. Nya teorier lanseras ofta som perspektiv som bryter med eller omkullkastar tidigare teoretiska inriktningar snarare än förfinar eller utvecklar dem, allt enligt en utbredd innovations- och marknadslogik enligt vilken det nya i sig är en dygd. Resultatet är kanske tydligast i akademiska avhandlingar som, liksom ett modemagasin med några år på nacken, ofta framstår som hopplöst tidstypiska. 


Evelina Johansson Wilén

Evelina Johansson Wilén är lektor i genusvetenskap vid Örebro universitet och disputerade i samma ämne 2019 vid Göteborgs universitet.

Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Klassikern
  Tröstlös pessimist, moralist och sann manierist
  Tacitus (cirka 55–120 e. Kr.) skildrade den tid när det kejserliga...
 2. I Fokus | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 3. I Fokus | Integrationsdebatt
  De integrationspolitiska utredningarna som kulturkrig
  Invandring och integration har blivit så laddade frågor att många forskare...
 4. Analys/Reportage
  Varför vänstern har så svårt att se antisemitism hos invandrargrupper
  Myten om global judisk makt är antisemitismens kärna. I Sverige har...
 5. I Fokus | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...