Tema | Varför förstår inte nationalekonomer ekonomin?

Finansvärldens instabila karaktär

| Respons 4/2012 | Låst artikel | 9 min läsning

Denna antologi om de svenska finansiella transaktionernas utformning och reglering är ett utmärkt komplement till de industritunga ekonomiska historikerna. Boken beskriver ett närmast cykliskt förlopp: existerande system undergrävs av ny teknik och nya arbetsformer, vilka i sin tur ger upphov till nya ordningar, som snart kommer att utmanas på ett liknande sätt. Stabilitet är sannolikt något som måste tillföras den finansiella sektorn utifrån.


Mats Benner

Mats Benner är professor i forskningspolitik vid Lunds universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Tema | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 2. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...
 3. Analys/Reportage
  Vi behöver studera historien för att förstå att vi står inför nya utmaningar
  Det som framför allt slår en när man läser Mikael Byströms...
 4. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Risken för menlös forskning är inte överdriven
  Författarna till boken Return to Meaning pläderar för en bångstyrig och...