Debatt

Fuska inte med källhänvisningar!

| Respons 4/2013 | Låst artikel | 3 min läsning

Har forskare alltid läst de verk som de tar upp i sina källförteckningar? Dan Korn menar sig ha funnit exempel på att det inte förhåller sig så i Norstedts Sveriges historia.

Den nyligen utgivna Sveriges historia 1920–1965 av historikerna Yvonne Hirdman, Jenny Björkman och Urban Lundberg har fått fina lovord och fyller verkligen en lucka i svensk historieskrivning. Men där finns några fel, som inte kan förklaras på annat sätt än att författaren till avsnittet om 1950-talets rättsröteaffärer, Urban Lundberg, inte läst de källor han säger sig ha använt.


Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Tema | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 2. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...
 3. Analys/Reportage
  Vi behöver studera historien för att förstå att vi står inför nya utmaningar
  Det som framför allt slår en när man läser Mikael Byströms...
 4. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Risken för menlös forskning är inte överdriven
  Författarna till boken Return to Meaning pläderar för en bångstyrig och...