Essä

Hårda tvister om Josef Stalin i dagens Ryssland

| Respons 5/2013 | Låst artikel | 21 min läsning

I Väst uppfattar man det ofta som att Josef Stalin har rehabiliterats i dagens Ryssland, men i själva verket är ingen annan personlighet i den ryska historien föremål för hårdare tvister. En viktig grupp i denna polariserade debatt är de ryska historikerna och historielärarna. Forskarna har sedan arkiven blev tillgängliga förbättrat insikten i förloppen och gett ut omfattande dokumentsamlingar. Den ryska lärarkåren har också förvandlats och läromedlen förmedlar både framstegen och umbärandena under kommunisttiden. Den andra polen i debatten är centrerad kring det ryska kommunistiska partiet och extremvänstern, som envist försvarar Stalin och som understöds av en grupp populärhistoriker, som accepterar Stalins egna argument.

Den som går in i en bokhandel i en större stad i Ryssland slås av att avdelningen Historia rymmer tjogtals volymer om Stalin och den period i Rysslands historia som bär hans namn. Opinionsundersökningar tyder på att Stalin som historisk personlighet vunnit i popularitet, inte bara bland förment nostalgiska pensionärer, utan också i bredare grupper. Den liberala pressen i Ryssland och tongivande massmedier i USA och Europa rapporterar oftast om de sensationella inslagen i den ryska historiekulturen, till exempel förslag om att sätta upp Stalinstatyer, att låta Stalindekaler pryda bussar eller skylta med Stalinaffischer i affärer. Lösryckta uttalanden om Stalinepoken av ledande statsmän tycks alltid ha nyhetsvärde.

Publ. i Respons 5/2013
TEMA | Den motvilliga tyska jätten

Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...
 2. Analys/Reportage
  Vi behöver studera historien för att förstå att vi står inför nya utmaningar
  Det som framför allt slår en när man läser Mikael Byströms...
 3. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Risken för menlös forskning är inte överdriven
  Författarna till boken Return to Meaning pläderar för en bångstyrig och...
 4. Essä
  It Takes an Idiot to Tango
  Tangon hade nästan dött ut när den återföddes i Paris på...
 5. Debatt
  När statsvetare tar sig an demokratifrågan
  I år var Karlstad Universitet, på ett mycket generöst och förtjänstfullt...