Klassikern

Heliga Birgittas liv och verk fortsätter att fascinera

| Respons 4/2015 | Låst artikel | 13 min läsning

Birgitta var redan under sin levnad internationellt känd för sin religiösa spiritualitet. Hennes verk utgör höjdpunkten i svensk medeltida litteratur och är en viktig källa till dåtidens religiösa tänkande och kvinnors vardag. Nordisten Roger Andersson har sammanställt den första delen av en textkritisk utgåva av hennes uppenbarelser på fornsvenska – med sammanfattningar på modern svenska. En ny illustrerad roman med dokumentära inslag visar även hur Birgittas uppenbarelser har fortsatt att prägla litteratur och konst in i vår tid.

Den heliga Birgitta (1303–1373) hör till de mest karismatiska personligheterna under svensk medeltid. Med sina himmelska uppenbarelser rönte hon internationell berömmelse redan under sin livstid och hennes liv och verk utgör en aldrig sinande källa till såväl forskning som fiktion. Aktuella exempel är Roger Anderssons pågående utgivningsarbete med den fornsvenska översättningen av Birgittas uppenbarelser, samt Ulla Britta Ramklints roman Hon kom att kallas Den heliga. I ett internationellt perspektiv kan också nämnas Denis Searbys och Bridget Morris fleråriga och nyligen avslutade arbete med att översätta Birgittas verk till engelska (The Revelations of St. Birgitta of Sweden).


Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Tema | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 2. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...
 3. Analys/Reportage
  Vi behöver studera historien för att förstå att vi står inför nya utmaningar
  Det som framför allt slår en när man läser Mikael Byströms...
 4. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Risken för menlös forskning är inte överdriven
  Författarna till boken Return to Meaning pläderar för en bångstyrig och...