I Fokus | Generation genväg

Höga förväntningar som kommer att leda till besvikelse

| Respons 5/2014 | Låst artikel | 13 min läsning

Höga förhoppningar har knutits till dem som är födda efter 1980 och de har själva också hög självkänsla och förväntningar på framgång. Men när de äldsta i denna generation nu har blivit vuxna ter sig både förhoppningar och förväntningar grundlösa. En narcissistisk generation har kolliderat med ett samhälle i kris. Aldrig har gapet mellan förväntningar och realitet varit så stort som hos denna generation.

Är de som är födda från 1980 och framåt en av historiens mest bortskämda generationer eller har de tvärtom en hårdare uppväxt än närmast föregående generationer? Denna fråga lär både engagera och polarisera. Man kan faktiskt svara ja på båda frågorna och rentav se ett samband mellan att vara bortskämd och utsatt. Gapet mellan förväntningar och realitet har nog aldrig varit så stort som för denna generation och den har dessutom vuxit upp i en kultur som inte har tränat dem i förmågan att uthärda motgångar, det som numera kallas resiliens.


Kay Glans

Kay Glans är senior editor på Respons. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Klassikern
  Tröstlös pessimist, moralist och sann manierist
  Tacitus (cirka 55–120 e. Kr.) skildrade den tid när det kejserliga...
 2. I Fokus | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 3. I Fokus | Integrationsdebatt
  De integrationspolitiska utredningarna som kulturkrig
  Invandring och integration har blivit så laddade frågor att många forskare...
 4. Analys/Reportage
  Varför vänstern har så svårt att se antisemitism hos invandrargrupper
  Myten om global judisk makt är antisemitismens kärna. I Sverige har...
 5. I Fokus | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...