Analys/Reportage

Humanioras historia som ett globalt forskningsfält

| Respons 4/2017 | Låst artikel | 9 min läsning

Trots att humanioras villkor ständigt diskuteras har det länge saknats mer övergripande forskning om dess historia. På senare år har ett nytt forskningsfält etablerats, anfört av professorn i digital humaniora Rens Bod. Även om forskningsprogrammet väcker en del frågor finns det numera en infrastruktur som möjliggör en mer solid kunskapsbas än tidigare. Kanske kan detta bidra till att stärka humanioras ställning?

Hur mår egentligen humaniora? Frågan debatteras oupphörligen på tidningarnas kultursidor. Det råder ingen konsensus kring att humaniora skulle befinna sig i kris, men att en krisdiskurs existerat sedan åtminstone flera decennier kan knappast ifrågasättas. Det har också blivit allt tydligare att humaniora inte enbart stöter p problem i en västerländsk kontext: ”I land efter land tycks humaniora sättas på svältkost, från Danmark och Finland till Iran och Japan”, som Johan Östling påpekade i Respons (4/2016).


Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...
 2. Analys/Reportage
  Vi behöver studera historien för att förstå att vi står inför nya utmaningar
  Det som framför allt slår en när man läser Mikael Byströms...
 3. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Risken för menlös forskning är inte överdriven
  Författarna till boken Return to Meaning pläderar för en bångstyrig och...
 4. Essä
  It Takes an Idiot to Tango
  Tangon hade nästan dött ut när den återföddes i Paris på...
 5. Debatt
  När statsvetare tar sig an demokratifrågan
  I år var Karlstad Universitet, på ett mycket generöst och förtjänstfullt...