Debatt

Hur ska vi vetenskapligt kunna undersöka något som inte finns?

| Respons 4/2012 | Låst artikel | 10 min läsning

Kommentar till föregående nummers essä av Lars Magnusson, De vetenskapliga kraven på synteser måste göras tydliga.

Genom åren har Lars Magnusson gjort sig känd som en stridbar företrädare för åsikten att god historieskrivning karaktäriseras av en kategorisk åtskillnad mellan ”fakta” och ”tolkning av fakta”. Magnussons enträgna strävan att få igång en debatt kring historievetenskapens minimikrav är på alla sätt lovvärd och det är glädjande att se hans essä i Respons (3/2012). Han påpekar helt riktigt att man inte kan basera en vetenskaplig diskussion på ett ensidigt hävdande av att ”jag tycker så”. Detta låter sig sägas. Men lever han som han lär?


Lars Magnusson

Lars Magnusson är professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet och medlem i Kungl. Vetenskapsakademien. Han är mest känd för sin Sveriges ekonomiska historia (1996, senaste upplaga 2016) samt internationellt för sina verk om merkantilismens teori och praktik, senast The Political Economy of Mercantilism (2015). Han har även skrivit böcker och artiklar brett om svensk och internationell ekonomisk historia. En skildring av de senaste årens ekonomiska doktriner och ekonomisk publik finns också i A Brief History of Political Economy – Tales of Marx, Keynes and Hayek (2016). Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Klassikern
  Tröstlös pessimist, moralist och sann manierist
  Tacitus (cirka 55–120 e. Kr.) skildrade den tid när det kejserliga...
 2. I Fokus | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 3. I Fokus | Integrationsdebatt
  De integrationspolitiska utredningarna som kulturkrig
  Invandring och integration har blivit så laddade frågor att många forskare...
 4. Analys/Reportage
  Varför vänstern har så svårt att se antisemitism hos invandrargrupper
  Myten om global judisk makt är antisemitismens kärna. I Sverige har...
 5. I Fokus | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...