Tema | Nationen och nationalstaten

Ingen politisk fraktion kan distansera sig från det nationella idéarvet

| Respons 4/2015 | Låst artikel | 14 min läsning

Nationalismen och i förlängningen nationalstaten har blivit negativt laddade begrepp bland socialister och liberaler när högerpopulism breder ut sig i Europa. Men nationalismens idéarv innehåller centrala delar av det västerländska politiska tänkandet som egentligen ingen fraktion helt kan distansera sig från. Den franske filosofen Pierre Manent och författaren och vänsteraktivisten Aurélien Bernier har från olika perspektiv sökt omvärdera nationen som gemenskap.

I den brittiske 1700-talshistoriken Edward Gibbons klassiska verk Romerska rikets nedgång och fall beskrivs Europas uppdelning i självständiga stater, med likartade språk och seder, som den mest fruktbara utvecklingen för människans frihet. För Gibbon, som annars högt aktade den romerska konstitutionen, var mindre nationer att föredra eftersom det var svårare för en tyrann att överleva folkets missnöje inom dessa gemenskaper. Gibbon visar att romarnas idé om att samla den civiliserade världen under ett styre för att garantera fred och rättvisa lagar var en sårbar maktkonstruktion för envåldshärskare. Nationen kom i Europa också att successivt ersätta såväl imperiet som de ännu äldre stadsstaterna och blev senare den mest spridda och framgångsrika styrelseformen världen över.


Johannes Heuman

Johannes Heuman är historiker och redaktör på Respons. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Essä
  It Takes an Idiot to Tango
  Tangon hade nästan dött ut när den återföddes i Paris på...
 2. Tema | Ryska revolutionen 100 år
  Svenska banker och företag bidrog till att konsolidera bolsjevikernas diktatur
  Den amerikanske historikern Sean McMeekin lyfter i sin uppmärksammade bok The...
 3. Utblick
  Amerikanska forskare fördjupar bilden av Sverige
  Sociologen Carly Elizabeth Schall problematiserar den utbredda föreställningen att en fungerande...
 4. Tema | Ryska revolutionen 100 år
  Omvälvningar i synen på den ryska revolutionen
  Den ryska revolutionen tillhör den moderna historiens avgörande händelser och har...
 5. Analys/Reportage
  Problemet är inte överkänsliga studenter utan lärarnas försvagade ställning
  På flera amerikanska universitet ställs nu krav på att kurslitteratur ska...