I Fokus | Uppvaknandet ur den amerikanska drömmen

Inkomstklyftor begränsar USA:s globala roll

| Respons 1/2013 | Låst artikel | 15 min läsning

USA är fortfarande ett mycket mäktigt land både ekonomiskt och militärt men det har svårt att samla sig till kollektiv handling för att lösa sina problem och formulera en strategi för att hantera förändringarna i den globala ordningen. Att inkomstklyftorna har växt dramatiskt sätter också gränser för det globala agerandet. Amerikanerna tenderar att se ojämlikheten som en följd av globaliseringen och är inte beredda till uppoffringar för att vidmakthålla öppenheten.

Uppfattningen att det inte längre finns stora berättelser, som blev populär på 80-talet, ter sig som en produkt av det kalla krigets slutfas. Efter järnridåns fall har två berättelser konkurrerat om rampljuset. Den ena säger att historien har en riktning mot ett liberalt, demokratiskt samhälle, base­rat på marknadsekonomi, den andra att historien kanske inte upprepar sig, men rimmar, för att tala med Mark Twain. De mönster vi känner från historien uppgraderar sig till nya plattformar. Ideal växlar, stormakter stiger och faller. Låt oss kalla den senare berättelsen för rim-historien och den förra då, för enkelhetens skull, för reson-historien.


Kay Glans

Kay Glans är senior editor på Respons. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Klassikern
  Tröstlös pessimist, moralist och sann manierist
  Tacitus (cirka 55–120 e. Kr.) skildrade den tid när det kejserliga...
 2. I Fokus | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 3. I Fokus | Integrationsdebatt
  De integrationspolitiska utredningarna som kulturkrig
  Invandring och integration har blivit så laddade frågor att många forskare...
 4. Analys/Reportage
  Varför vänstern har så svårt att se antisemitism hos invandrargrupper
  Myten om global judisk makt är antisemitismens kärna. I Sverige har...
 5. I Fokus | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...