Analys/Reportage

Institutionernas kris i ett egalitärt och individualistiskt tidevarv

| Respons 1/2019 | Låst artikel | 9 min läsning

Krisen inom Svenska Akademien är ett uttryck för något som i princip alla institutioner genomgår i dag. Deras legitimitet är beroende av en avpersonifiering av medlemmarna som är svår att upprätthålla i vår personfixerade tid. Institutionerna är grunden för vår individuella frihet, men ju friare vi blir, desto mindre bryr vi oss om institutionerna. Dessa hierarkiska strukturer anses ofta också oförenliga med dagens dominerande jämlikhetsideologi.

Krisen i Svenska Akademien har fått tryckpressarna att gå på högvarv. De olika inslagen har varierat, allt från indignerade föredettingars glödande pennor till orgier i knytblusar, interna strider exponerade på kultursidor och proklamerandet av alternativa nobelpris. Det är som om en grupp muntra och ivriga dödgrävare från vitt skilda håll med spelat allvar kastar sig över den som ännu inte avgett sin sista suck.

Publ. i Respons 1/2019
TEMA | Genredigering

Matilde Tiozzo

Matilde Tiozzo är frilansskribent och doktorand i franska vid Göteborgs universitet. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Tema | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 2. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...
 3. Analys/Reportage
  Vi behöver studera historien för att förstå att vi står inför nya utmaningar
  Det som framför allt slår en när man läser Mikael Byströms...
 4. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Risken för menlös forskning är inte överdriven
  Författarna till boken Return to Meaning pläderar för en bångstyrig och...