Intervju

Elisabeth Badinter: ”Kampen för jämlikhet får inte kidnappas av dem som ropar islamofobi”

| Respons 5/2015 | Låst artikel | 11 min läsning

Religionens ökade makt cementerar könsroller och begränsar kvinnans rättigheter. Det menar den inflytelserika filosofen Elisabeth Badinter som anklagar vänstern för att svika sina sekulära ideal. Efter attentatet mot Charlie Hebdo efterlyser hon en hårdare kamp mot fundamentalistiska tendenser inom islam – i feminismens namn.

Den franska feminismen har historiskt sett och av naturliga skäl ständigt befunnit sig på kollisionskurs med den katolska kyrkan – senast med den nuvarande regeringens lagändring om homoäktenskap som gav upphov till starka protester i de religiösa leden. Samtidigt har vänsterns traditionella kritik mot religionens anspråk att kontrollera kvinnans liv försvagats på grund av rädsla att stigmatisera invandrade gruppers livsstil. Det hävdar Elisabeth Badinter som efter terrorattentaten i januari i år har förnyat sin kritik mot hur feminismen och vänstern hanterar bakåtsträvande religiösa tendenser som drabbar unga kvinnor i förorten.


Ida Westin

Ida Westin är kulturskribent och bibliotekarie. Läs alla texter

Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Debatt
  När statsvetare tar sig an demokratifrågan
  I år var Karlstad Universitet, på ett mycket generöst och förtjänstfullt...
 2. Essä
  It Takes an Idiot to Tango
  Tangon hade nästan dött ut när den återföddes i Paris på...
 3. Tema | Ryska revolutionen 100 år
  Omvälvningar i synen på den ryska revolutionen
  Den ryska revolutionen tillhör den moderna historiens avgörande händelser och har...
 4. Tema | Ryska revolutionen 100 år
  Svenska banker och företag bidrog till att konsolidera bolsjevikernas diktatur
  Den amerikanske historikern Sean McMeekin lyfter i sin uppmärksammade bok The...
 5. Utblick
  Amerikanska forskare fördjupar bilden av Sverige
  Sociologen Carly Elizabeth Schall problematiserar den utbredda föreställningen att en fungerande...