I Fokus | Kapitalismens permanenta revolution

Gangsters, hackare och pirater bör studeras ur ett innovationsperspektiv

| Respons 1/2016 | Låst artikel | 13 min läsning

Många på vänsterkanten verkar anse att entreprenörer är gangsters. Alexa Clay vänder på detta och menar att också gangsters, hackare och pirater bör studeras ur ett innovationsperspektiv. Hon hävdar till och med att stater kan ha något att lära av dessa ekonomins misfits.

Föreställningen att världsekonomin har trätt in i ett nytt skede tycks numera dominera ekonomiskt tänkande på både höger- och vänsterkanten. I början av 2000-talet gick den huvudsakliga skiljelinjen mellan dem som välkomnade globaliseringen och dem som hävdade att den världsomspännande handeln i själva verket intensifierade den rika världens exploatering av resten. Finanskrisen 2008 hade en drastisk inverkan på debatten, framför allt då även högern anammade vänsterns problemformulering genom att sätta ojämlikhet i centrum för diskussionen. Även en så utpräglad högerpolitiker som den republikanske primärvalskandidaten och Tea Party-favoriten Ted Cruz talar numera ofta om ojämlikhet som ett stort problem. Synen på hur ojämlikhet ska avhjälpas skiljer sig givetvis dramatiskt mellan Occupy-rörelsens förespråkare och Tea Party-aktivister. Medan Occupy siktar in sig på Wall Street, menar Tea Partiers att problemet är ”big government” som hämmar innovation och entreprenörskap.


Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Klassikern
  Tröstlös pessimist, moralist och sann manierist
  Tacitus (cirka 55–120 e. Kr.) skildrade den tid när det kejserliga...
 2. I Fokus | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 3. I Fokus | Integrationsdebatt
  De integrationspolitiska utredningarna som kulturkrig
  Invandring och integration har blivit så laddade frågor att många forskare...
 4. Analys/Reportage
  Varför vänstern har så svårt att se antisemitism hos invandrargrupper
  Myten om global judisk makt är antisemitismens kärna. I Sverige har...
 5. I Fokus | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...