Tema | Kapitalismens permanenta revolution

Gangsters, hackare och pirater bör studeras ur ett innovationsperspektiv

| Respons 1/2016 | Låst artikel | 13 min läsning

Många på vänsterkanten verkar anse att entreprenörer är gangsters. Alexa Clay vänder på detta och menar att också gangsters, hackare och pirater bör studeras ur ett innovationsperspektiv. Hon hävdar till och med att stater kan ha något att lära av dessa ekonomins misfits.

Föreställningen att världsekonomin har trätt in i ett nytt skede tycks numera dominera ekonomiskt tänkande på både höger- och vänsterkanten. I början av 2000-talet gick den huvudsakliga skiljelinjen mellan dem som välkomnade globaliseringen och dem som hävdade att den världsomspännande handeln i själva verket intensifierade den rika världens exploatering av resten. Finanskrisen 2008 hade en drastisk inverkan på debatten, framför allt då även högern anammade vänsterns problemformulering genom att sätta ojämlikhet i centrum för diskussionen. Även en så utpräglad högerpolitiker som den republikanske primärvalskandidaten och Tea Party-favoriten Ted Cruz talar numera ofta om ojämlikhet som ett stort problem. Synen på hur ojämlikhet ska avhjälpas skiljer sig givetvis dramatiskt mellan Occupy-rörelsens förespråkare och Tea Party-aktivister. Medan Occupy siktar in sig på Wall Street, menar Tea Partiers att problemet är ”big government” som hämmar innovation och entreprenörskap.


Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Tema | Sverige under kriget
  Något har gått snett i den svenska synen på andra världskriget
  Synen på den svenska samlingsregeringens agerande mot Nazityskland har de senaste...
 2. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Refuserad på grund av hudfärg
  Vilka risker finns det när den sociala och politiska aktivismen blir...
 3. Analys/Reportage
  Vi behöver studera historien för att förstå att vi står inför nya utmaningar
  Det som framför allt slår en när man läser Mikael Byströms...
 4. Tema | Meningslös och menlös forskning
  Risken för menlös forskning är inte överdriven
  Författarna till boken Return to Meaning pläderar för en bångstyrig och...