Tema | Kapitalismens permanenta revolution

Gangsters, hackare och pirater bör studeras ur ett innovationsperspektiv

| Respons 1/2016 | Låst artikel | 13 min läsning

Många på vänsterkanten verkar anse att entreprenörer är gangsters. Alexa Clay vänder på detta och menar att också gangsters, hackare och pirater bör studeras ur ett innovationsperspektiv. Hon hävdar till och med att stater kan ha något att lära av dessa ekonomins misfits.

Föreställningen att världsekonomin har trätt in i ett nytt skede tycks numera dominera ekonomiskt tänkande på både höger- och vänsterkanten. I början av 2000-talet gick den huvudsakliga skiljelinjen mellan dem som välkomnade globaliseringen och dem som hävdade att den världsomspännande handeln i själva verket intensifierade den rika världens exploatering av resten. Finanskrisen 2008 hade en drastisk inverkan på debatten, framför allt då även högern anammade vänsterns problemformulering genom att sätta ojämlikhet i centrum för diskussionen. Även en så utpräglad högerpolitiker som den republikanske primärvalskandidaten och Tea Party-favoriten Ted Cruz talar numera ofta om ojämlikhet som ett stort problem. Synen på hur ojämlikhet ska avhjälpas skiljer sig givetvis dramatiskt mellan Occupy-rörelsens förespråkare och Tea Party-aktivister. Medan Occupy siktar in sig på Wall Street, menar Tea Partiers att problemet är ”big government” som hämmar innovation och entreprenörskap.


Ur samma nummer

Mest lästa artiklar

 1. Debatt
  När statsvetare tar sig an demokratifrågan
  I år var Karlstad Universitet, på ett mycket generöst och förtjänstfullt...
 2. Essä
  It Takes an Idiot to Tango
  Tangon hade nästan dött ut när den återföddes i Paris på...
 3. Utblick
  Amerikanska forskare fördjupar bilden av Sverige
  Sociologen Carly Elizabeth Schall problematiserar den utbredda föreställningen att en fungerande...
 4. Tema | Ryska revolutionen 100 år
  Omvälvningar i synen på den ryska revolutionen
  Den ryska revolutionen tillhör den moderna historiens avgörande händelser och har...
 5. Tema | Ryska revolutionen 100 år
  Svenska banker och företag bidrog till att konsolidera bolsjevikernas diktatur
  Den amerikanske historikern Sean McMeekin lyfter i sin uppmärksammade bok The...